VYBORChA KAMPANІIa: Slovnyk slenhovykh terminiv ta vyraziv

Product no.: 20_04_001
69.00
Price includes VAT,


ВИБОРЧА КАМПАНІЯ: Словник сленгових термінів та виразів / V.F. Nesterovych / В.Ф. Нестерович | 978-617-7844-30-2 | Lira-K / Ліра-К | 2020 | 648 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Lira-K / Lira-K / Ліра-К
Author V.F. Nesterovyc / V.F. Nesterovych / В.Ф. Нестерович
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 648 S.
ISBN 978-617-7844-30-2
Detail U vydanni navedeno vyznacennja ta opys osnovnych slenhovych terminiv ta vyraziv, jaki vykorystovujut’sja pid cas provedennja vyborcoji kampaniji. Rozkryto slenhovi terminy ta vyrazy, sco vzyvajut’sja jak v ukrajins’komu, tak i zarubiznomu dosvidi provedennja vyborcych kampanij. Slovnyk pobudovanyj za abetkovym porjadkom. Naukovyj opys ciloji nyzky slenhovych terminiv ta vyraziv, jaki vykorystovujut’sja pid cas provedennja vyborcoji kampaniji, zrobleno vperse. Vydannja rozrachovane na studentiv, doktorantiv ta vykladaciv zakladiv vyscoji osvity, a takoz syroke kolo zacikavlenych cytaciv. Oznajomlennja zi slovnykom bude korysnym dlja cleniv vyborcych komisij, kandydativ, oficijnych sposterihaciv, vyborciv ta insych ucasnykiv vyborcoho procesu.  /// ///

Browse these categories as well: Books, Linguistics, Dictionaries, Modern History