Tsyvil’ne pravo Ukrainy. Zahal’na chastyna. Pidruchnyk / Цивільне право України. Загальна частина. Підручник


Tsyvil’ne pravo Ukrainy. Zahal’na chastyna. Pidruchnyk / Цивільне право України. Загальна частина. Підручник

Product no.: 11_01_021
46.00
Price includes VAT,


Dzera, O. / Дзера, О. | 978-966-667-419-0 | Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 976 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Author Dzera, O. / Dzera, O. / Дзера, О.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 976 S.
ISBN 978-966-667-419-0
Detail У новому 3-му переробленому і доповненому виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Загальній частині висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності. /// U novomu 3-mu pereroblenomu i dopovnenomu vydanni analizujut’sja cynne zakonodavstvo Ukrajiny ta zarubiznych krajin, Cyvil’nyj kodeks Ukrajiny, sudova praktyka, okremi teoretycni problemy cyvil’noho prava. U Zahal’nij castyni vysvitljujut’sja zahal’ni polozennja cyvil’noho prava, pravo vlasnosti ta joho zachyst, osobysti nemajnovi prava, pravo intelektual’noji vlasnosti. /// U novomu 3-mu pereroblenomu i dopovnenomu vydanni analizuiut’sia chynne zakonodavstvo Ukrainy ta zarubizhnykh krain, Tsyvil’nyi kodeks Ukrainy, sudova praktyka, okremi teoretychni problemy tsyvil’noho prava. U Zahal’nii chastyni vysvitliuiut’sia zahal’ni polozhennia tsyvil’noho prava, pravo vlasnosti ta ioho zakhyst, osobysti nemainovi prava, pravo intelektual’noi vlasnosti.

Browse these categories as well: Ukraine, Jurisprudence