Finansove pravo. Pidruchnyk / Фінансове право. Підручник

Product no.: 11_01_034
41.21
Price includes VAT,


Orliuk, O. / Орлюк, О. | 978-966-667-386-5 | Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 808 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Author Orljuk, O. / Orliuk, O. / Орлюк, О.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 808 S.
ISBN 978-966-667-386-5
Detail У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної та Особливої частин фінансового права як самостійної галузі права. На основі Конституції України, Бюджетного кодексу України, інших численних нормативно-правових актів, що становлять систему фінансового законодавства, розкрито правові засади регулювання суспільних відносин у різних сферах публічної фінансової діяльності, яка і є предметом регулювання фінансовим правом. /// U pidrucnyku vidpovidno do prohramy kursu vysvitleno osnovni pravovi instytuty Zahal’noji ta Osoblyvoji castyn finansovoho prava jak samostijnoji haluzi prava. Na osnovi Konstytuciji Ukrajiny, Bjudzetnoho kodeksu Ukrajiny, insych cyslennych normatyvno-pravovych aktiv, sco stanovljat’ systemu finansovoho zakonodavstva, rozkryto pravovi zasady rehuljuvannja suspil’nych vidnosyn u riznych sferach publicnoji finansovoji dijal’nosti, jaka i je predmetom rehuljuvannja finansovym pravom. /// U pidruchnyku vidpovidno do prohramy kursu vysvitleno osnovni pravovi instytuty Zahal’noi ta Osoblyvoi chastyn finansovoho prava iak samostiinoi haluzi prava. Na osnovi Konstytutsii Ukrainy, Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy, inshykh chyslennykh normatyvno-pravovykh aktiv, shcho stanovliat’ systemu finansovoho zakonodavstva, rozkryto pravovi zasady rehuliuvannia suspil’nykh vidnosyn u riznykh sferakh publichnoi finansovoi diial’nosti, iaka i ie predmetom rehuliuvannia finansovym pravom.

Browse these categories as well: Ukraine, Jurisprudence, Economics