Žili sme v socializme II: Helena: Biografický prístup v etnológii každodennosti)

Product no.: 16_20_010
25.00
Price includes VAT,


Žili sme v socializme II: Helena: Biografický prístup v etnológii každodennosti) / Profantová, Zuzana / Profantová, Zuzana | 978-80-88997-58-0 | Ústav etnológie SAV / Ústav etnológie SAV | 2015 | 247 S. | Bratislava / Bratislava

Additional product information

Publisher Ústav etnológie SAV / Ústav etnológie SAV / Ústav etnológie SAV
Author Profantová, Zuzana / Profantová, Zuzana / Profantová, Zuzana
City Bratislava / Bratislava / Bratislava
Pages 247 S.
ISBN 978-80-88997-58-0
Detail Publikácia Zuzany Profantovej predstavuje snahu o aplikáciu biografického prístupu v etnológii každodennosti na príklade témy životopisného rozprávania o období socializmu. Ako autorka upozorňuje v úvodnej kapitole, nie je to reprezentatívny text o socialistickej každodennosti, ale „reprezentuje iba jeden z možných pohľadov na túto zložitú etapu našej histórie“. Kniha pozostáva z dvoch častí. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám a konceptom štúdia každodennosti. Autorka približuje históriu tejto problematiky, metódu oral history, ako aj kľúčové pojmy (napr. autobiografické gesto a autobiografická pamäť, identita a každodennosť). V závere kapitoly sa zameriava na rôzne aspekty výskumu socialistickej každodennosti a naznačuje ciele, ktoré si publikácia kladie i prostredníctvom svojej druhej časti nazvanej „Helena“. Je to autobiografické rozprávanie respondentky spomínajúcej na svoj život v období socializmu, ktoré je podľa autorky „tak trochu aj etnografickou sondou do života jednej malej lokality na Slovensku a iba jedného ,malého‘, ale jedinečného osudu ženy v čase ,budovania socializmu‘ po súčasnosť“. /// ///

Browse these categories as well: Sociology, Modern History