Vybrani pratsi : u 5 tomakh : Tom druhyi : Literaturoznavstvo : Krytyka : Publitsystyka

Product no.: 22_06_050
54.00
Price includes VAT,


Вибрані праці : у 5 томах : Том другий : Літературознавство : Критика : Публіцистика / Kostiuk, Hryhorii / Костюк, Григорій | 978-617-7622-38-2 | Smosloskyp / Смослоскип | 2022 | 830 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Smosloskyp / Smosloskyp / Смослоскип
Author Kostjuk, Hryhorij / Kostiuk, Hryhorii / Костюк, Григорій
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 830 S.
ISBN 978-617-7622-38-2
Detail Do druhoho tomu uvijsov cykl lekcij, procytanych na radio «Svoboda» do juvilejnoji daty – p'jatdesjatylittja ukrajins’kych vyzvol’nych zmahan’ 1912-1921 rr. Literaturoznavec’ vyklav svoji mirkuvannja pro rozvytok i stanovlennja ukrajins’koji literatury uprodovz pivstolittja u p'jatdesjaty radiobesidach pid nazvoju «Ukrajins’ka literatura za porevoljucijne p'jatdesjatyriccja (1917-1967). Dumky i sposterezennja». Za svojim zmistovym napovnennjam zbirka vidobrazaje istoryko-literaturnu koncepciju vcenoho, reperzentujucy sce odyn etap joho tvorcoho zyttja, i publikujet’sja uperse. Podano takoz statti – istoryko-literaturni portrety ukrajins’kych pys’mennykiv: B. Antonenka-Davydovyca, Ostapa Vysni, S. Hordyns’koho, O. Dosvitn’oho, M. Kulisa, A. Ljubcenka, V. Pidmohyl’noho, M. Plevaka, J. Pozycanjuka. U. Samcuka, І. Svitlycnoho, O. Tarnavs’koho, Ju. Serecha. /// /// До другого тому увійшов цикл лекцій, прочитаних на радіо «Свобода» до ювілейної дати – п'ятдесятиліття українських визвольних змагань 1912-1921 рр. Літературознавець виклав свої міркування про розвиток і становлення української літератури упродовж півстоліття у п'ятдесяти радіобесідах під назвою «Українська література за пореволюційне п'ятдесятиріччя (1917-1967). Думки і спостереження». За своїм змістовим наповненням збірка відображає історико-літературну концепцію вченого, реперзентуючи ще один етап його творчого життя, і публікується уперше. Подано також статті – історико-літературні портрети українських письменників: Б. Антоненка-Давидовича, Остапа Вишні, С. Гординського, О. Досвітнього, М. Куліша, А. Любченка, В. Підмогильного, М. Плевака, Й. Позичанюка. У. Самчука, І. Світличного, О. Тарнавського, Ю. Шереха.

Browse these categories as well: Ukraine, Books