Slounіk leksіchnykh varyiantau u move tvorau Iakuba Kolasa


1 - 1 of 316 results

Slounіk leksіchnykh varyiantau u move tvorau Iakuba Kolasa

Product no.: 12_48_001
31.40
Price includes VAT,


Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа / uklad. A. M. Astapchuk [і іnsh.] / уклад. А. М. Астапчук [і інш.] | 978-985-08-1456-2 | Belaruskaia navuka, Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly / Беларуская навука, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы | 2012 | 653 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka, Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly / Belaruskaia navuka, Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly / Беларуская навука, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы
Author uklad. A. M. Astapcuk [і іns.] / uklad. A. M. Astapchuk [і іnsh.] / уклад. А. М. Астапчук [і інш.]
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 653 S.
ISBN 978-985-08-1456-2
Detail «Slounіk leksіcnych varyjantau u move tvorau Jakuba Kolasa» prysvecany leksіkahrafіcnamu apіsannju mounaha bahaccja tvorau narodnaha paeta Belarusі Jakuba Kolasa. Reestr slounіka maksіmal’na pouna pradstauljae leksіcnyja varyjanty z tvorau klasіka. Slounіk z’jauljaecca іljustracyjaj ukladu Jakuba Kolasa u vypracoucy lіtaraturnych norm sucasnaj belaruskaj movy. /// «Slounіk leksіchnykh varyiantau u move tvorau Iakuba Kolasa» prysvechany leksіkahrafіchnamu apіsanniu mounaha bahatstsia tvorau narodnaha paeta Belarusі Iakuba Kolasa. Reestr slounіka maksіmal’na pouna pradstauliae leksіchnyia varyianty z tvorau klasіka. Slounіk z’iauliaetstsa іliustratsyiai ukladu Iakuba Kolasa u vypratsoutsy lіtaraturnykh norm suchasnai belaruskai movy. /// «Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа» прысвечаны лексікаграфічнаму апісанню моўнага багацця твораў народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Рэестр слоўніка максімальна поўна прадстаўляе лексічныя варыянты з твораў класіка. Слоўнік з’яўляецца ілюстрацыяй укладу Якуба Коласа ў выпрацоўцы літаратурных норм сучаснай беларускай мовы.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Linguistics
1 - 1 of 316 results