Knіhі і knіhazbory Kutseіnskaha manastyra u siaredzіne XVII st.


Knіhі і knіhazbory Kutseіnskaha manastyra u siaredzіne XVII st.

Product no.: 13_03_001
62.00
Price includes VAT,


Кнігі і кнігазборы Куцеінскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст. / Lauryk Iuryi / Лаўрык Юрый | 978-985-458-234-4 | Tekhnalohіia / Тэхналогія | 2012 | 255 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Technalohіja / Tekhnalohіia / Тэхналогія
Author Lauryk Juryj / Lauryk Iuryi / Лаўрык Юрый
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 255 S.
ISBN 978-985-458-234-4
Detail Manahrafіja raspavjadae ab vydaveckaj і knіhazbіral’nіckaj dzejnascі bracіі pravaslaunaha Bahajaulenskaha manastyra u Kucejne u sjaredzіne ChVII st. – najbol’s jaskravy peryjad jaho hіstoryі. U pracy padrabjazna razhljadajucca charakternyja asablіvascі kuceіnskіch drukau і manuskryptau, a taksama azyccjauljaecca sproba akreslіc’ formy іsnavannja і sklad knіhazborau, sto zachouvalіsja jak u samіm manastyry, tak і pry manastyrskіch cerkvach. Autar vydannja – Juryj Mіkalaevіc Lauryk, vjaducy navukovy supracounіk Nacyjanal’naha hіstarycnaha muzeja Respublіkі Belarus’, zachaval’nіk kalekcyі staradrukavanych knіh. Manahrafіja napіsana na padstave muzejnaha zboru. /// /// Манаграфія распавядае аб выдавецкай і кнігазбіральніцкай дзейнасці браціі праваслаўнага Багаяўленскага манастыра ў Куцейне ў сярэдзіне ХVII ст. – найбольш яскравы перыяд яго гісторыі. У працы падрабязна разглядаюцца характэрныя асаблівасці куцеінскіх друкаў і манускрыптаў, а таксама ажыццяўляецца спроба акрэсліць формы існавання і склад кнігазбораў, што захоўваліся як у самім манастыры, так і пры манастырскіх цэрквах. Аўтар выдання – Юрый Мікалаевіч Лаўрык, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, захавальнік калекцыі старадрукаваных кніг. Манаграфія напісана на падставе музейнага збору.

Browse these categories as well: Belarus, History, Art, Slavic studies