Imprimer

Ethnographie


Affichage par page
Trier par
1 - 30 sur 73 résultats

Zbor Tvorau . Mіkola Ravenskі. Belaruskіja narodnyja pesnі / Збор Твораў . Мікола Равенскі. Беларускія народныя песні

Référence: 11_27_037

Red. kal.: І. Alounіkau / Рэд. кал.: І. Алоўнікаў | 978-985-458-148-4 | Technalohіja / Тэхналогія | 2008 | 192 S. | Minsk / Минск
29,00

Slounik narodnych promyslau i ramestvau Belarusі: Navukovae vydanne / Слоўнiк народных промыслаў i раместваў Беларусі: Навуковае выданне

Référence: 11_03_107

Makarevic M. M / Макарэвiч М. М | 978-985-442-866-6 | Prava і ekanomіka / Права і еканоміка | 2010 | 131 S. | Minsk / Минск
12,00

Vyjavy mіfalahіcnaha vyraju / Выявы міфалагічнага выраю

Référence: 11_03_007

Nenadavec A. M. / Ненадавец А. М. | 978-985-08-1212-4 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 263S. | Minsk / Минск
18,00

Krajaznucy Vіcebscyny 2-j palovy XX- pacatku XXI st. Bіblіjahrafіcny davednіk / Краязнўцы Віцебшчыны 2-й паловы ХХ - пачатку XXI ст. Бібліяграфічны даведнік

Référence: 11_25_029

Pіvavar M. / Півавар М. | 978-985-6976-46-2 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2010 | 372 S. | Mіnsk / Мінск
32,00

Central’naja Belarus’. U 2 kn. Kn. 1. Z elektronnym dadatkam / Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1.

Référence: 11_03_076

/ | 978-985-06-1853-5 | Vysejsaja skola / Вышэйшая школа | 2010 | 848 S. | Minsk / Минск
44,00

Belorusy: ot "tutejsich" k nacii / Белорусы: от "тутэйших" к нации

Référence: 11_03_168

Cernjavskaja Ju.V. / Чернявская Ю.В. | 978-985-6868-27-9 | FUAinform / ФУАинформ | 2010 | 505 S. | Minsk / Минск
27,00

Chrestamatyja pa belaruskaj dyjalektalohіі. Central’naja zona / Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона

Référence: 11_03_052

Astrejka V. D., uklad. / Астрэйка В. Д., уклад. | 978-985-08-1082-3 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2009 | 529 S. | Minsk / Минск
24,00

Nesostojavsajasja nezavisimost’ Talysa. Ocerki po istorii i etnografii Talysa / Несостоявшаяся независимость Талыша. Очерки по истории и этнографии Талыша

Référence: 11_25_027

Aboszoda F. / Абосзода Ф. | 978-985-6982-07-4 | Medisont / Медисонт | 2011 | 224 S. | Mіnsk / Мінск
22,00

Slounіk belaruskіch narodnych paraunannjau / Слоўнік беларускіх народных параўнанняў

Référence: 11_31_004

uklad. T. V. Valodzіna / уклад. Т. В. Валодзіна | 978-985-08-1346-6 | Nac. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly, Belaruskaja navuka / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука | 2011 | 482 S. | Mіnsk / Мінск
29,00

11_26_071

Référence: 11_26_071

18,00

Fal’klor і lіtaratura : fenomen belaruska-pol’ska-ukraіnskaha kul’turnaha sumezza / Фальклор і літаратура : феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа

Référence: 11_29_033

Kabrzyckaja T.V. / Кабржыцкая Т.В. | 978-985-7007-01-1 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2011 | 184 S. | Minsk / Мінск
26,00

Belaruskae narodnae mastactva / Беларускае народнае мастацтва

Référence: 11_33_117

Sachuta Ja.M. / Сахута Я.М. | 978-985-01-0920-0 | Belarus’ / Беларусь | 2011 | 367 S. | Mіnsk / Мінск
34,00

Sіmvolіka belaruskaj narodnaj kul’tury / Сімволіка беларускай народнай культуры

Référence: 11_19_013

Kruk, Janka / Крук, Янка | 978-985-01-0863-0 | Belarus’ / Беларусь | 2011 | 430 S. | Minsk / Минск
26,00

Mifalohija belarusau: Encyklapedycny slounik. Davedacnae vydanne / Мiфалогiя беларусаў: Энцыклапедычны слоўнiк. Даведачнае выданне

Référence: 11_10_014

/ | 978-985-01-0903-3 | Belarus’ / Беларусь | 2011 | 607 S. | Minsk / Минск
52,00

Vіcebskі kraevy slounіk / Віцебскі краёвы слоўнік

Référence: 12_05_030

M.Kaspjarovіc / М.Каспяровіч | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27,00

Kraevy slounіk Cervenscyny / Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны

Référence: 12_05_029

M. Saternіk / М. Шатэрнік | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27,00

Sakral’naja heahrafіja Belarusі / Сакральная геаграфія Беларусі

Référence: 11_10_007

Ljudmіla Ducyc, Іryna Klіmkovіc / Людміла Дучыц, Ірына Клімковіч | 978-985-6941-85-9 | Lіtaratura і Mastactva / Літаратура і Мастацтва | 2011 | 384 S. | Minsk / Минск
29,00

Maja vesacka Vajskuny: Historyka-etnahraficny narys / Мая весачка Вайшкуны: Гiсторыка-этнаграфiчны нарыс

Référence: 11_03_131

Mahil’nicki U.Ja. / Магiльнiцкi У.Я. | 978-985-6976-33-2 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2010 | 148 S. | Minsk / Минск
16,00

Archealohіja Belarusі : kataloh archіunych navukovych materyjalau (1924–2013). U 3 c. C. 2. Zalezny vek і rannjae sjarednjavecca / Археалогія Беларусі : каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2013). У 3 ч. Ч. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча

Référence: 12_04_034

sklad., anat. V. U. Mjadzvedzeva / склад., анат. В. У. Мядзведзева | 978-985-08-1375-6 (Частка 2) 978-985-08-1011-3 | Іn-t hіstoryі, Belarus. navuka / Ін-т гісторыі, Беларус. навука | 2012 | 187 S. | Minsk / Минск
18,00

Prazdniki, obrjady i tainstva v zizni christian Belarusi / Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси

Référence: 12_04_032

Verescagina A.V. / Верещагина А.В. | 978-985-08-1018-2 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2009 | 239 S. | Minsk / Минск
17,00

Etnokul’turnye processy Vostocnogo Poles’ja v proslom i nastojascem / Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем

Référence: 11_10_002

Gurko A. Vl. / Гурко А. Вл. | 978-985-08-1229-2 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 466 S. | Minsk / Минск
28,00

Fal’klor Mahіleuscyny : materyjaly z raenau, pacjarpelych ad avaryі na CAES / Фальклор Магілёўшчыны : матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС

Référence: 11_13_021

A.І. Hurskі / А.І. Гурскі | 978-985-08-1250-6 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 530 S. | Minsk / Минск
32,00

Nacii, narody, etnosy: enciklopediceskij slovar’ / Нации, народы, этносы: энциклопедический словарь

Référence: 12_02_011

Michnevic O.A. / Михневич О.А. | 978-985-11-0573-7 | Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки | 2011 | 264 S. | Minsk / Мінск
24,00

Belaruskaja dyjalektalohіja. Materyjaly і dasledavannі : zbornіk

Référence: 12_34_017

Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні : зборнік / / | 2219-9675 | Іn-t movy і lіtaratury іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly NAN Belarusі, Belaruskaja navuka / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Беларуская навука | 2012 | 263 S. | Mіnsk / Мінск
28,00

U tezauruse Belarusі : da 80-hoddzja Enhel’sa Darasevіca / У тэзаўрусе Беларусі : да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча

Référence: 12_04_045

ukladac M.A.Kozenka / укладач М.А.Козенка | 978-985-7026-17-3 | Catyry cvercі / Чатыры чвэрці | 2011 | 136 S. | Minsk / Минск
21,00

Verchnjae Panjamonne: al’manach lakal’naj hіstoryі / Верхняе Панямонне: альманах лакальнай гісторыі

Référence: 12_10_003

Vіc’ko Dz. V. – red.-ukladac / Віцько Дз. В. – рэд.-укладач | 978-985-6991-72-4 | Lohvіnau / Логвінау | 2012 | 154 S. | Mіnsk / Мінск
24,00

Kto zivet v Belarusi

Référence: 12_33_042

Кто живет в Беларуси / Gurko V.V. / Гурко В.В. | 978-985-08-1263-6 | In-t iskusstvovedenija, etnografii i fol’klora im. Krapivy, Bel. navuka / Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. Крапивы, Бел. навука | 2012 | 799 S. | Minsk / Минск
42,00

Puti-uroki nasej kul’tury

Référence: 13_06_024

Пути-уроки нашей культуры / I. V. Morozov / И. В. Морозов | 978-985-518-698-5 | BGU / БГУ | 2012 | 424 S. | Minsk / Минск
38,00

Slounіk Sennenscyny u 3 t. T. 1: A-K

Référence: 13_12_021

Слоўнік Сенненшчыны ў 3 т. Т. 1: А-К / / | 978-985-08-1539-2 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2013 | 519 S. | Minsk / Мінск
39,00

Belaruskaja mіfalohіja. Chrestamatyja

Référence: 13_24_012

Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя / / | 978-985-500-630-6 | RІVS / РІВШ | 2013 | 374 S. | Minsk / Мінск
46,00
1 - 30 sur 73 résultats