Imprimer

Études slaves


Affichage par page
Trier par
1 - 30 sur 203 résultats
Référence: 11_03_011
Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 13. С – Т | 978-985-081185-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 351 S. | Minsk / Минск
17,66
Référence: 11_03_015
Levsun L. V. / Левшун Л. В. | 978-985-08-1103-5 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 451 S. | Minsk / Минск
25,51
Référence: 11_03_036
Lapcenak (Lavar) І. / Лапцёнак (Лавар) І. | 978-985-08-1130-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 255 S. | Minsk / Минск
18,64
Référence: 13_04_007
Беларускі экслібрыс / Arlen Kaskurevіc / Арлен Кашкурэвіч | 978-985-90286-2-5 | Navukovy svet / Навуковы свет | 2012 | 78 S. | Mіnsk / Мінск
54,95
Référence: 11_03_014
Kuncevic, L., red. / Кунцевич, Л., ред. | 2219-9675 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 316 S. | Minsk / Минск
26,50
Référence: 11_29_047
S’cjapan Nekrasevіc, Mіkola Bajkou / Сьцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў | 83-60456-24-0 | ARCHE / ARCHE | 2010 | 706 S. | Mensk / Менск
35,33
Référence: 11_03_156
Taras Anatolij / Тарас Анатолий | 978-985-16-8481-2 | Charvest / Харвест | 2010 | 544 S. | Minsk / Минск
23,55
Référence: 12_04_024
pod obscej redakciej L. A. Murinoj, V. F. Ruseckogo / под общей редакцией Л. А. Муриной, В. Ф. Русецкого | 978-985-465-529-1 | Nacional’nyj institut obrazovanija / Национальный институт образования | 2009 | 388 S. | Minsk / Минск
42,20
Référence: 11_24_025
uklad., pradm. і kament. A. U. Brazhunova / уклад., прадм. і камент. А. У. Бразгунова | 978-985-08-1291-9 | Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly, Belarus. navuka / Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларус. навука | 2011 | 901 S. | Minsk / Мінск
33,36
Référence: 11_31_002
І. L. Kalecyc / І. Л. Калечыц | 978-985-08-1327-5 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 271 S. | Mіnsk / Мінск
21,59
Référence: 12_05_030
M.Kaspjarovіc / М.Каспяровіч | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
26,50
Référence: 12_05_029
M. Saternіk / М. Шатэрнік | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
26,50
Référence: 11_33_124
Tatarinov Ju. / Татаринов Ю. | 978-985-6998-06-8 | Smeltok / Смэлток | 2011 | 80 S. | Mіnsk / Мінск
15,70
Référence: 11_33_131
Mezenko A.M. / Мезенко А.М. | 978-985-6753-97-1 | Elajda / Элайда | 2012 | 260 S. | Mіnsk / Мінск
20,61
Référence: 12_40_073
Нарысы суседазнаўства: Украіна, Польшча ў прасторы і часе вачыма беларусаў: знакавыя адметнасці міфалогіі, фальклору, культуры, нарадазнаўчых канцэптаў мастацкага твора / T. V. Kabrzyckaja, red. / Т. В. Кабржыцкая, рэд. | 978-985-7007-71-4 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2012 | 220 S. | Minsk / Минск
45,14
Référence: 12_09_056

 Избранные работы по языкознанию: русистика, белорусистика, славистика / Bulachov M.G. / Булахов М.Г. | 978-985-442-648-8 | Pravo i ekonomika / Право и экономика | 2009 | 583 S. | Mіnsk / Мінск

36,31
Référence: 12_18_009
Chvedar Pіskunou / Хведар Піскуноў | 978-985-6992-17-2 | Z.Kolas / З.Колас | 2012 | 1196 S. | Minsk / Минск
96,17
Référence: 12_04_028
uklad. P. M. Lapo / уклад. П. М. Лапо | 978-985-08-1352-7 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 944 S. | Minsk / Минск
35,33
Référence: 12_10_027
Koval’ V.I. / Коваль В.И. | 978-985-500-496-8 | RІVS / РІВШ | 2011 | 196 S. | Mіnsk / Мінск
24,53
Référence: 12_24_028
Беларуска-рускі слоўнік=Белорусско-русский словарь. У 3 т.Т.2. З - П / Lukasanec A.A. / Лукашанец А.А. | 978-985-11-0624-6 | Izdatel’stvo «Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki» / Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» | 2012 | 1088 S. | Minsk / Минск
37,29
Référence: 12_24_027
Беларуска-рускі слоўнік=Белорусско-русский словарь. У 3 т.Т.1. А-З / Lukasanec A.A. / Лукашанец А.А. | 978-985-11-0614-7 | Izdatel’stvo «Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki» / Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» | 2012 | 1072 S. | Minsk / Минск
35,33
Référence: 12_47_024
Русско-белорусский словарь. Т.1. А-Л / Lukasanec A.A. / Лукашанец А.А. | 978-985-11-0652-9 | Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки | 2012 | 880 S. | Minsk / Минск
35,33
Référence: 12_47_023
Беларуска-рускі слоўнік. Т. 3. П-Я / Lukasanec A.A. / Лукашанец А.А. | 978-985-11-0641-3 | Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки | 2012 | 1120 S. | Minsk / Минск
35,33
Référence: 12_24_009
Выбраныя працы: беларусістыка, славістыка, арэальная лінгвістыка / Cychun H.A / Цыхун Г.А | 978-985-500-521-7 | RІVS / РІВШ | 2012 | 372 S. | Minsk / Мінск
33,36
Référence: 12_24_013
Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне / Jankovjak M. B. / Янковяк М. Б. | 83-60456-20-8 | Belaruskae hіstarycnae tavarystva, Іnstytut belarusіstykі / Беларускае гістарычнае таварыства, Інстытут беларусістыкі | 2012 | 288 S. | Belastok, Vіl’nja / Беласток, Вільня
24,53
Référence: 12_24_021
Дыялектны слоўнік Косаўшчыны / Zajka A. / Зайка А. | 978-985-6602-93-4 | Slonіmskaja drukarnja / Слонімская друкарня | 2012 | 272 S. | Slonіm / Слонім
27,48
Référence: 13_03_001
Кнігі і кнігазборы Куцеінскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст. / Lauryk Juryj / Лаўрык Юрый | 978-985-458-234-4 | Technalohіja / Тэхналогія | 2012 | 255 S. | Mіnsk / Мінск
60,84
Référence: 13_03_004
Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation : каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XVII век / sost.: A. V. Stefanovic, M. M. Lis / сост.: А. В. Стефанович, М. М. Лис | 978-985-08-1461-6 | Belorusskaja nauka / Белорусская наука | 2012 | 629 S. | Mіnsk / Мінск
41,21
Référence: 13_06_022
УКРАІНСКАЯ ЛІТАРАТУРА І ЎКРАІНСКА-БЕЛАРУСКІЯ ЛІТАРАТУРНЫЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗІ. У 3 Ч. Ч.1 ЭПОХА СЯРЭДНЯВЕЧЧА - X I X СТ / T.V. Kabrzyckaja, U.V. Rahojsa / Т.В. Кабржыцкая, У.В. Рагойша | 978-985-518-651-0 (ч.1) 978-985-518-650-3 | BDU / БДУ | 2012 | 215 S. | Minsk / Мінск
45,14
Référence: 13_06_005
Французскія запазычанні ў беларускай мове / Mal’cava, Tamara Arkadz’euna / Мальцава, Тамара Аркадзьеўна | 978-985-518-308-3 | BDU / БДУ | 2010 | 335 S. | Minsk / Мінск
31,40
1 - 30 sur 203 résultats