Imprimer

Architecture


Affichage par page
Trier par
Référence: 12_21_021

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XIII tomas / Rūta Janonienė, Evaldas Purlys / Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. 2012.  239 p.  ISBN 978-609-8061-14-7

42,00
Référence: 12_26_002
/  Sudarytoja Rasa Butvilaitė / | 978-609-447-006-6 | / Vilniaus dailės akademijos leidykla | 2012 | 272 p. | / Vilnius
38,00
Référence: 12_36_066
/ Gina Viliūnienė, Raimondas Urbakavičius / | 9786090101568 | Vilnius / | 2012 | 354 p. | /
86,00
Référence: 12_44_033
/ Stasys Abramauskas / | 978-609-8061-17-8 | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai / | 2012 | 190 p. | Vilnius / Vilnius
42,00
Référence: 13_43_064
/ Mindaugas Paknys / | 978–9955–868–61–3 | LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS / | 2013 | 320 p. | Vilnius /
40,00
Référence: 16_04_002
/ Vacė Mamėnienė, Inga Vaitekūnaitė / | 978-609-8061-32-1 | Petro ofsetas / | 2015 | 63 S. | Vilnius /
12,00
Référence: 14_07_011
/ Tekstas Mortos Baužienės / | 978-609-447-104-9 | Vilniaus dailės akademijos leidykla / | 2013 | 304 p. | Vilnius /
48,00
Référence: 14_29_013
/ Andrius Surgailis / | 978-9955-34-473-5 | Versus Aureus / | 2014 | 184 S. | Vilnius /
29,00
Référence: 14_35_022
/ Glemža, J. R / | 978-609-447-113-1 | Lietuvos dailės muziejus   / | 2013 | 568 S., Grossformat | Vilius /
70,00
Référence: 16_07_001
Architektas Sigitas Lasavickas / Povilatyte, Edita / Povilatyte, Edita | 978-609-8039-61-0 | Lietuvos nacionalinis muziejus   / Lietuvos nacionalinis muziejus   | 2014 | 352 S., Grossformat | Vilnius / Vilnius
44,00
Référence: 16_04_006
/ Morta Baužienė / | 978-9986-420-89-7 | Savastis / | 2012 | 415 S. | Vilnius /
38,00
Référence: 16_04_009
/ Jucys, G. / | 978-9955-34-581-7 | Versus Aureus / | 2015 | 224 S. | Vilnius /
46,00
Référence: 16_14_006
Kas sugriovė Vilnių  / Verkelis, Antanas / Verkelis, Antanas | 978-9955-26-519-1 | Briedis   / Briedis   | 2015 | 176 S., Grossformat | Vilnius / Vilnius
55,00
Référence: 16_14_007
Jašiūnų dvaras : kultūros židinys  / Arlauskienė, Aurelija / Arlauskienė, Aurelija | 978-609-459-599-8 | Vilniaus universiteto leidykla / Vilniaus universiteto leidykla | 2016 | 280 S., Grossformat | Vilnius / Vilnius
48,00
Référence: 16_07_011
Architektūra ir tapyba / Romualdas Šilinskas / Romualdas Šilinskas | 978-609-8039-62-7 | Lietuvos nacionalinis muziejus   / Lietuvos nacionalinis muziejus   | 2015 | 144 S. | Vilnius / Vilnius
30,00
Référence: 16_14_012
Rimtos, juokingos ir graudžios senojo Vilniaus istorijos  / Klimka, Libertas / Klimka, Libertas | 978-9986-34-318-9 | Zara / Zara | 2015 | 384 S. | Vilnius / Vilnius
49,00
Référence: 16_08_002
Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos / Baužienė, Morta / Baužienė, Morta | 978-9986-420-98-9 | / Savastis | 2015 | 350 S. | / Vilnius
36,00
Référence: 16_31_001
100 istorinių Vilniaus reliktų nuo XIV a. iki 1944 m. / Pocevichius D. / Pocevichius D. | 978-609-427-207-3 | Kitos knygos / Kitos knygos | 2016 | 840 S. | Vilnius / Vilnius
48,00
Référence: 17_03_028
Mapping Vilnius. Transitions of post-socialist urban spaces / Felix Ackermann, Benjamin Cope & Miodrag Kuč / Felix Ackermann, Benjamin Cope & Miodrag Kuč | 978-609-447-216-9 | Vilniaus dailės akademijos leidykla / Vilniaus dailės akademijos leidykla | 2016 | 304 S. | Vilnius / Vilnius
31,00
Référence: 17_03_029
Mapping Visaginas. Sources of urbanity in a former mono-functional town / Felix Ackermann, Benjamin Cope & Siarhei Liubimau / Felix Ackermann, Benjamin Cope & Siarhei Liubimau | | Vilniaus dailės akademijos leidykla / Vilniaus dailės akademijos leidykla | 2016 | 304 S. | Vilnius / Vilnius
31,00
Référence: 15_27_012
/ Jovita Pranevičiūtė-Neliupšienė / | 978-609-459-338-3 | Vilniaus universitetas   / | 2014 | 320 S. | Vilnius /
32,00
Référence: 17_02_001
Juozapas Kamarauskas. Dailininko, inžinieriaus architekto kūrybinis palikimas Lietuvos dailės muziejuje: Kuriniu katalogas / Rima Rutkauskienė / Rima Rutkauskienė | 978-609-426-083-4 | Verlag / Regionu kulturiniu iniciatyvu centras | 2016 | 196 S., Grossformat | Vilnius / Vilnius
78,00