Povsjakdennja rann’omodernoji Ukrajiny.– T. 1: Praktyky, kazusy ta deviaciji povsjakdennja

Référence: 12_48_078
33,00


Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Hol. red. V. Smolij / Гол. ред. В. Смолій | 978-966-02-6450-2 | Іnstytut istoriji Ukrajiny / Інститут історії України | 2012 | 328 S. | Kyiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Іnstytut istoriji Ukrajiny / Іnstytut istorii Ukrainy / Інститут історії України
Autor Hol. red. V. Smolij / Hol. red. V. Smolii / Гол. ред. В. Смолій
Stadt Kyiv / Kyiv / Київ
Seiten 328 S.
ISBN 978-966-02-6450-2
Detail Persyj tom zbirnyka naukovych studij prysvjacenyj doslidzennju istoriji povsjakdennja rann’omodernoji Ukrajiny v najriznomanitnisych joho praktycnych projavach – jak u “zvycnych” povsjakdennych praktykach, sco vystupaly pevnym uosoblennjam “normal’noho” povsjakdennja tych cy insych social’nych hrup i korporacij, tak i v kazusnych istorijach abo vidvertych deviacijach, vidchylennjach vid cych unormovanych sposobiv povedinky. Utim, jak vidomo, meza miz normoju ta deviacijeju je zavzdy dovoli umovnoju, minlyvoju i zaleznoju vid bahat’och storonnich cynnykiv. Same v takomu metodolohicnomu kljuci j rozhljadajet’sja istorija “normal’noho” ta “kazusnoho”, “deviantnoho” povsjakdennja rann’omodernoji Ukrajiny na storinkach proponovanoho tematycnoho zbirnyka. /// Pershyi tom zbirnyka naukovykh studii prysviachenyi doslidzhenniu istorii povsiakdennia rann’omodernoi Ukrainy v nairiznomanitnishykh ioho praktychnykh proiavakh – iak u “zvychnykh” povsiakdennykh praktykakh, shcho vystupaly pevnym uosoblenniam “normal’noho” povsiakdennia tykh chy inshykh sotsial’nykh hrup i korporatsii, tak i v kazusnykh istoriiakh abo vidvertykh deviatsiiakh, vidkhylenniakh vid tsykh unormovanykh sposobiv povedinky. Utim, iak vidomo, mezha mizh normoiu ta deviatsiieiu ie zavzhdy dovoli umovnoiu, minlyvoiu i zalezhnoiu vid bahat’okh storonnikh chynnykiv. Same v takomu metodolohichnomu kliuchi i rozhliadaiet’sia istoriia “normal’noho” ta “kazusnoho”, “deviantnoho” povsiakdennia rann’omodernoi Ukrainy na storinkakh proponovanoho tematychnoho zbirnyka. /// Перший том збірника наукових студій присвячений дослідженню історії повсякдення ранньомодерної України в найрізноманітніших його практичних проявах – як у “звичних” повсякденних практиках, що виступали певним уособленням “нормального” повсякдення тих чи інших соціальних груп і корпорацій, так і в казусних історіях або відвертих девіаціях, відхиленнях від цих унормованих способів поведінки. Утім, як відомо, межа між нормою та девіацією є завжди доволі умовною, мінливою і залежною від багатьох сторонніх чинників. Саме в такому методологічному ключі й розглядається історія “нормального” та “казусного”, “девіантного” повсякдення ранньомодерної України на сторінках пропонованого тематичного збірника.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Livres, Histoire, Histoire culturelle