Zyttjevyj prostir Ukrajiny: politycnyj ta humanitarnyj vymiry (1991–2010 roky)

Référence: 12_48_079
26,00


Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки): Збірник наукових статей / Kas’janov H. V., Baranovs’ka N. P., Padalka S.S., Kubal’s’kyj O.N., Kovpak L. V., Sul’ha T. S. / Касьянов Г. В., Барановська Н. П., Падалка С.С., Кубальський О.Н., Ковпак Л. В., Шульга Т. С. | 978-966-02-6441-0 | Іnstytut istoriji Ukrajiny / Інститут історії України | 2012 | 261 S. | Kyiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Іnstytut istoriji Ukrajiny / Іnstytut istorii Ukrainy / Інститут історії України
Autor Kas’janov H. V., Baranovs’ka N. P., Padalka S.S., Kubal’s’kyj O.N., Kovpak L. V., Sul’ha T. S. / Kas’ianov H. V., Baranovs’ka N. P., Padalka S.S., Kubal’s’kyi O.N., Kovpak L. V., Shul’ha T. S. / Касьянов Г. В., Барановська Н. П., Падалка С.С., Кубальський О.Н., Ковпак Л. В., Шульга Т. С.
Stadt Kyiv / Kyiv / Київ
Seiten 261 S.
ISBN 978-966-02-6441-0
Detail Predstavleni u zbirnyku materialy mistjat’ avtors’ki naukovi interpretaciji stosovno doslidzennja riznych konceptual’nych problem novitn’oji istoriji Ukrajiny periodu nezaleznosti, rozvytku derzavotvorcoho procesu v modernomu ukrajins’komu suspil’stvi (1991–2010 rr.), vyznacennja holovnych tendencij ta najvahomisych politycnych, ekonomicnych ta social’nych cynnykiv zyttjedijal’nosti ukrajins’koho suspil’stva na sucasnomu etapi. Avtory zbirnyka vyjavyly novitni archivni dokumenty i vperse jich vvely v naukovyj obih, a takoz opracjuvaly syroke kolo naukovoji literatury mizdyscyplinarnoho charakteru (z sociolohiji, politolohiji, statystyky) z metoju naukovoho osmyslennja sutnosti spletin’ ekonomicnnych, politycnych i social’nych procesiv v Ukrajini na sucasnomu etapi. /// Predstavleni u zbirnyku materialy mistiat’ avtors’ki naukovi interpretatsii stosovno doslidzhennia riznykh kontseptual’nykh problem novitn’oi istorii Ukrainy periodu nezalezhnosti, rozvytku derzhavotvorchoho protsesu v modernomu ukrains’komu suspil’stvi (1991–2010 rr.), vyznachennia holovnykh tendentsii ta naivahomishykh politychnykh, ekonomichnykh ta sotsial’nykh chynnykiv zhyttiediial’nosti ukrains’koho suspil’stva na suchasnomu etapi. Avtory zbirnyka vyiavyly novitni arkhivni dokumenty i vpershe ikh vvely v naukovyi obih, a takozh opratsiuvaly shyroke kolo naukovoi literatury mizhdystsyplinarnoho kharakteru (z sotsiolohii, politolohii, statystyky) z metoiu naukovoho osmyslennia sutnosti spletin’ ekonomichnnykh, politychnykh i sotsial’nykh protsesiv v Ukraini na suchasnomu etapi. /// Представлені у збірнику матеріали містять авторські наукові інтерпретації стосовно дослідження різних концептуальних проблем новітньої історії України періоду незалежності, розвитку державотворчого процесу в модерному українському суспільстві (1991–2010 рр.), визначення головних тенденцій та найвагоміших політичних, економічних та соціальних чинників життєдіяльності українського суспільства на сучасному етапі. Автори збірника виявили новітні архівні документи і вперше їх ввели в науковий обіг, а також опрацювали широке коло наукової літератури міждисциплінарного характеру (з соціології, політології, статистики) з метою наукового осмислення сутності сплетінь економічнних, політичних і соціальних процесів в Україні на сучасному етапі.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Livres, Politique, Histoire moderne