Imprimer

Ukraine

Affichage par page
Trier par
73 - 108 sur 2090 résultats

Slovnyk bazovoji terminolohiji z dyscyplin municypal’no pravovoho cyklu: Navcal’nyj posibnyk / Словник базової термінології з дисциплін муніципально правового циклу: Навчальний посібник

Référence: 11_01_072

15,70

Slovnyk bazovoji terminolohiji z administratyvnoho prava: Navcal’nyj posibnyk / Словник базової термінології з адміністративного права: Навчальний посібник

Référence: 11_01_073

13,74

Pravo Jevropejs’koho Sojuza. Osoblyva castyna: Navcal’nyj posibnyk . Z urachuvannjam polozen’ Lisabons’koho dohovoru / Право Європейського Союза. Особлива частина: Навчальний посібник . З урахуванням положень Лісабонського договору

Référence: 11_01_074

25,51

Cyvil’ne pravo Ukrajiny: Pidrucnyk. Vydannja tretje, pereroblene i dopovnene / Цивільне право України: Підручник. Видання третє, перероблене і доповнене

Référence: 11_01_075

28,46

Kryminal’ne-procesual’ne pravo: Pidrucnyk / Кримінальне-процесуальне право: Підручник

Référence: 11_01_076

23,55

Kvalifikacija zlocyniv: Navcal’nyj posibnyk / Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник

Référence: 11_01_077

22,57

Simejne pravo Ukrajiny: Pidrucnyk / Сімейне право України: Підручник

Référence: 11_01_078

23,55

Kryminal’no-vykonavce pravo: Navcal’nyj posibnyk. Vydannja druhe, pereroblene i dopovnene / Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене і доповнене

Référence: 11_01_079

22,57

Naukovo-praktycnyj komentar zakonodavstva Ukrajiny pro pracju. 11-e vyd., dopov. ta pererobl.

Référence: 11_01_080

45,14

Koliziji v pravovomu rehuljuvanni zemel’nych vidnosyn v Ukrajini. 2-he vyd., pererob. i dopov. / Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. 2-ге вид., перероб. і допов.

Référence: 11_01_081

37,29

Sudoustrij Ukrajiny: Navcal’nyj posibnyk / Судоустрій України: Навчальний посібник

Référence: 11_01_082

19,63

Prokuror v apeljacijnomu provadzenni u kryminal’nych spravach: Navcal’nyj posibnyk / Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах: Навчальний посібник

Référence: 11_01_083

18,64

Al’manach civilistiki: sbornik statej. Vypusk 3 / Альманах цивилистики: сборник статей. Выпуск 3

Référence: 11_01_084

32,38

Apeljacijne ta kasacijne oskarzennja sudovych risen’ u kryminal’nomu sudocynstvi Ukrajiny. Naukovo-praktycnyj posibnyk / Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України. Науково-практичний посібник

Référence: 11_01_085

17,66

Bjudzetnyj kodeks Ukrajiny. Stanom na 26.08.10. / Бюджетний кодекс України. Станом на 26.08.10.

Référence: 11_01_086

11,78

Hospodars’kyj kodeks Ukrajiny. Stanom na 26.10.10. / Господарський кодекс України. Станом на 26.10.10.

Référence: 11_01_087

13,74

Zytlovyj kodeks URSR: cynne zakonodavstvo zi zinamy ta dopovnennjamy na 26.10.10 / Житловий кодекс УРСР: чинне законодавство зі зінами та доповненнями на 26.10.10

Référence: 11_01_088

9,81

Zakon Ukrajiny "Pro derzavnu rejestraciju jurydycnych osib ta fizycnych osib - pidpryjemciv". / Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Référence: 11_01_089

9,81

Zakon Ukrajiny "Pro sudoustrij ta status suddiv" stanom na 22.09.10. / Закон України "Про судоустрій та статус суддів" станом на 22.09.10.

Référence: 11_01_090

11,78

Zakonodavstvo Ukrajiny pro misceve samovrjaduvannja: zbirnyk oficijnych tekstiv zakoniv. / Законодавство України про місцеве самоврядування: збірник офіційних текстів законів.

Référence: 11_01_091

17,66

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrajiny. Stanom na 22.09.10. / Кодекс законів про працю України. Станом на 22.09.10.

Référence: 11_01_092

9,81

Kodeks Ukrajiny pro administratyvni pravoporusennja. Stanom na 22.09.10. / Кодекс України про адміністративні правопорушення. Станом на 22.09.10.

Référence: 11_01_093

13,74

Kodyfikacija cyvil’noho zakonodavstva na ukrajins’kych zemljach. Naukovo-praktycnyj posibnyk. Knyha v 2-ch tomach,zbil’senoho formatu,podarunkove oformlennja / Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. Науково-практичний посібник. Книга в 2-х томах, збільшеного формату, подарункове оформлення.

Référence: 11_01_094

137,38

Konstytucijne pravo Ukrajiny. Pidrucnyk. / Конституційне право України. Підручник.

Référence: 11_01_095

31,40

Konstytucijno-pravovyj status urjadu v krajinach JeS (na prykladi Franciji, Federatyvnoji Respubliky Nimeccyny, Іspaniji) / Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії)

Référence: 11_01_096

34,35

Konstytucija Ukrajiny. / Конституція України.

Référence: 11_01_097

9,81

Kryminal’ne pravo Ukrajiny. Zahal’na castyna.Navcal’nyj posibnyk. / Кримінальне право України. Загальна частина.Навчальний посібник.

Référence: 11_01_098

23,55

Kryminal’ne pravo Ukrajiny: bibliohrafija. 1991 - 2005. / Кримінальне право України: бібліографія. 1991 - 2005

Référence: 11_01_099

37,29

Kryminal’ne pravo Ukrajiny: praktykum. Navcal’nyj pocibnyk. / Кримінальне право України: практикум. Навчальний поcібник.

Référence: 11_01_100

41,21

Kryminal’nyj kodeks Ukrajiny. / Кримінальний кодекс України.

Référence: 11_01_101

13,74

Kryminal’nyj proces Ukrajiny. Testovi zavdannja.Navcal’nyj pocibnyk. / Кримінальний процес України. Тестові завдання.Навчальний поcібник.

Référence: 11_01_102

27,48

Kryminal’nyj proces. 2-he vydannja. Navcal’nyj posibnyk. / Кримінальний процес. 2-ге видання. Навчальний посібник.

Référence: 11_01_103

24,53

Kryminal’no-procesual’nyj kodeks Ukrajiny. / Кримінально-процесуальний кодекс України.

Référence: 11_01_104

13,74

Mytna sprava. Pidrucnyk. / Митна справа. Підручник.

Référence: 11_01_105

25,51

Miznarodne pryvatne pravo.Navcal’nyj posibnyk. / Міжнародне приватне право.Навчальний посібник.

Référence: 11_01_106

23,55

Miznarodne publicne pravo.Navcal’nyj posibnyk. / Міжнародне публічне право.Навчальний посібник.

Référence: 11_01_107

32,38
73 - 108 sur 2090 résultats