Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Référence: 12_21_018
28,00


Pillė Veljataga /  Vilnius: 2011 • LKTI • Minkšti viršeliai •13 x 20 • 224 p. • Santrumpa anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-9955-868-38-5

 Knygoje tyrinėjama tautinio atgimimo laikotarpio ir tarpukario Lietuvos estetinė mintis. Nagrinėjamos meno tautinio savitumo ir visuomeninio reikšmingumo sampratos, jų raidos dinamika ir tarpusavio sąveikos. Aatskleidžiama šių sampratų įtaka nacionalinės mokyklos formavimuisi bei moderniosios europinės kultūros įsisavinimui lietuvių mene.

Parcourir également ces catégories : Lituanie, Histoire culturelle, Art, Critique littéraire