Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas

Référence: 12_21_027
67,00


 

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, X tomas /  Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Vilnius, 2011 446 p., iliustruota. ISBN 978-609-8061-09-3

Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričio 19–20 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, pranešimų pagrindu parengtas 20 mokslinių straipsnių rinkinys.

Parcourir également ces catégories : Lituanie, Histoire, Art