Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose

Référence: 12_21_031
59,00


Sudarytoja Jūratė Trilupaitienė /  Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Vilnius, 2010. 847 p., iliustruota.

 ISBN 978-609-8061-01-7

Šioje knygoje primenamas XVII amžiaus pirmoje pusėje užgimęs operos fenomenas bei pristatomos Vilniuje, anksčiau negu Paryžiuje arba Londone, pastatytos pirmosios operos „Elenos pagrobimas“, „Andromeda“ ir „Apviltoji Kirkė“. Leidinyje taip pat publikuojami iš senosios italų kalbos išversti operų libretai bei libretų originalų faksimilės. Įvadiniai straipsniai skelbiami lietuvių, italų, anglų ir lenkų kalbomis. Vertėjas iš senosios italų kalbos Dainius Būrė.

Parcourir également ces catégories : Lituanie, Histoire culturelle, Musique, Théâtre