Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore

Référence: 12_21_056
33,00


Racėnaitė, Radvilė / Vilnius: LLTI, 2011. – 315 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-062-0

Monografijoje nagrinėjama, kaip lietuvių folklore interpretuojami su žmogaus likimu ir mirtimi susiję vaizdiniai XIX a. pabaigos-XX a. vidurio Lietuvos kaime. Vienu kartu neįmanoma apžvelgti visų egzistencijos ir ją sąlygojančios lemties supratimo liaudies kultūroje klausimų, todėl daugiausia dėmesio skiriama tiems likimiškumo aspektams, kurie yra susiję su mirtimi. Taip pat nagrinėjamos ir kitų dviejų svarbių žmogaus gyvenimo įvykių-gimimo ir vedybų-sąsajos su lemties ir mirties problematika bei aptariamos likimo keitimo galimybės.

Parcourir également ces catégories : Lituanie, Ethnographie, Histoire culturelle, Critique littéraire