Treći metak: politička pozadina ubistva Zorana Đinđića


Treći metak: politička pozadina ubistva Zorana Đinđića

Référence: 15_02_017
34,00


/ Nikola Vrzić, Milan Veruović / | 978-86-80008-00-4 | Moja knjiga / | 2014 | 446 s. | Beograd /

Plus d'informations sur le produit

Verlag Moja knjiga / Moja knjiga /
Autor Nikola Vrzić, Milan Veruović / Nikola Vrzić, Milan Veruović /
Stadt Beograd / Beograd /
Seiten 446 s.
ISBN 978-86-80008-00-4
Detail Zvanična istina o ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića ne počiva ni na materijalnim dokazima niti na svedočenjima očevidaca, već je iskonstruisana na neodrživim veštačenjima i brižljivo izatkanoj mreži priznanja i saradničkih svedočenja od kojih ni jedna ni druga ne mogu da opstanu u sudaru sa neporecivim činjenicama. Šta je posle smrti Zorana Đinđića ostalo od njegove politike? Da li su je njegovi naslednici izmenili? U čiju je korist bila ta izmena? Jer, "još u starom Rimu politička ubistva su se rešavala tako što je sumnja padala na "beneficijare", na one kojima je zločin išao u korist. Na osnovu toga se utvrđivala krivica". /// ///

Parcourir également ces catégories : Serbie, Histoire moderne