Za slovenský štát, za novú Európu! Hlinkova garda v období nemeckej okupácie

Référence: 16_08_012
35,00


Za slovenský štát, za novú Európu! Hlinkova garda v období nemeckej okupácie / Hruboň Anton / Hruboň Anton | 978-80-89514-35-9 | Múzeum Slovenského Národného, AntOn Solutions / Múzeum Slovenského Národného, AntOn Solutions | 2015 | 222 S. | Banská Bystrica / Banská Bystrica

Plus d'informations sur le produit

Verlag Múzeum Slovenského Národného, AntOn Solutions / Múzeum Slovenského Národného, AntOn Solutions / Múzeum Slovenského Národného, AntOn Solutions
Autor Hruboň Anton / Hruboň Anton / Hruboň Anton
Stadt Banská Bystrica / Banská Bystrica / Banská Bystrica
Seiten 222 S.
ISBN 978-80-89514-35-9
Detail Vypuknutie Slovenského národného povstania znamenalo pre Hlinkovu gardu na rozdiel od iných prorežimných organizácií doslova vzkriesenie. Vďaka tomu, že po 29. auguste 1944 zostala verná slovenskej vláde v Bratislave a jej vedenie povstaleckú akciu radikálne odsúdilo, dostala možnosť – hoci v konečnom dôsledku len nakrátko – opätovne realizovať svoje mocenské ambície, tentokrát v podaní najortodoxnejších národných socialistov okruhu okolo Otomara Kubalu. Kubalova skupina, ktorá v HG prebrala kormidlo po Machovej garnitúre, pred verejnosťou nástojčivo kultivovala svoju formu najrýdzejších Slovákov, odhodlaných brániť slovenskú nezávislosť do posledného dychu. Mladý historik Anton Hruboň analyzuje postavenie tejto mocensko-bezpečnostnej organizácie ľudáckeho režimu v kontexte nacistického okupačného systému na politickom, vojenskom a perzekučnom poli, ktoré tvorili tri kľúčové roviny činnosti HG v záverečnej etape existencie slovenského štátu. Monografia sa na pozadí spomínaných kategórií pokúša odpovedať na otázku, čo vlastne Hlinkova garda bola, aké vplyvy determinovali jej charakter po transformácii na jeseň 1944 a aké memento zanechala v národnej histórii. /// ///

Parcourir également ces catégories : Militaire, Histoire moderne