Srbija i njen Jug : "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike

Référence: 16_08_036
32,00


Srbija i njen Jug : "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike / Tanja Petrović / Tanja Petrović | 978-86-7718-147-5 | Fabrika knjiga / Fabrika knjiga | 2015 | 142 S. | Beograd / Beograd

Plus d'informations sur le produit

Verlag Fabrika knjiga / Fabrika knjiga / Fabrika knjiga
Autor Tanja Petrović / Tanja Petrović / Tanja Petrović
Stadt Beograd / Beograd / Beograd
Seiten 142 S.
ISBN 978-86-7718-147-5
Detail “Ključno pitanje na koje pokušavam da odgovorim u ovoj studiji glasi: kako je došlo do toga da se teritorijalno određeni jezički varijeteti povezuju sa kategorijama niskog kulturnog ukusa i nizom negativnih pojava u srpskom društvu, te kakve društvene i političke implikacije ima to povezivanje?”Tanja Petrović /// ///

Parcourir également ces catégories : Serbie, Politique, Histoire moderne