Sporovi oko autonomije Vojvodine Knj. 1, 1961-1974

Référence: 16_08_038
32,00


Sporovi oko autonomije Vojvodine Knj. 1, 1961-1974 / Slobodan Bjelica / Slobodan Bjelica | 978-86-519-1882-0 | Službeni glasnik / Službeni glasnik | 2015 | 342 S. | Beograd / Beograd

Plus d'informations sur le produit

Verlag Službeni glasnik / Službeni glasnik / Službeni glasnik
Autor Slobodan Bjelica / Slobodan Bjelica / Slobodan Bjelica
Stadt Beograd / Beograd / Beograd
Seiten 342 S.
ISBN 978-86-519-1882-0
Detail Četiri decenije je proteklo od donošenja Ustava iz 1974. godine, o kome se toliko malo zna a toliko mnogo polemiše. Je li 1974. bila godina od koje je krenuo sunovrat jugoslovenske federacije, ili je to bio početak „zlatnog doba“ autonomne Vojvodine? Da li je podela u vezi sa autonomijom, nastala unutar vojvođanske partijske organizacije tokom ustavne reforme, bila frakcijski sukob uobičajen za komuniste ili njeni koreni sežu još u novembar 1918. godine? Nisu li oni koji su sebe nazivali braniocima autonomije u stvari branili svoju vlast, a oni koji su tu vlast napadali zapravo hteli da ukinu autonomiju? Otkud Vojvodini uopšte autonomija? Sve su ovo pitanja koja se često upotrebljavaju, a ponekad i zloupotrebljavaju u našem javnom životu. Ova knjiga daje odgovore na ta pitanja. /// ///

Parcourir également ces catégories : Serbie, Politique, Histoire moderne