Imprimer

Lituanie

Livres, le périodique

 


Affichage par page
Trier par
505 - 534 sur 534 résultats

Slanime atgijusi Antika. Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio gobelenai

Référence: 17_26_005

34,00

Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas

Référence: 17_26_006

42,00

Szkoły polskie w Republice Litewskiej

Référence: 17_26_007

46,00

Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys

Référence: 17_26_008

49,00

Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas

Référence: 17_26_009

68,00

Pranas Dovydaitis

Référence: 17_26_010

57,00

Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis

Référence: 17_26_011

33,00

Numizmatika 13–17, Metraštis 2012–2016

Référence: 17_26_012

32,00

Petras Repšys: medaliai ir plaketės : katalogas

Référence: 17_26_013

68,00

Mataičių teatras

Référence: 17_26_014

67,00

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio "Metuose" : pastabos paraštėse

Référence: 17_26_015

34,00

Lietuvos žvalgyba : XX a. viduryje ir antrojoje pusėje : pirma knyga

Référence: 17_26_016

36,00

Gražina Marija Martinaitienė : bibliografija, 1968-2017 m.

Référence: 17_26_017

18,00

Apie žodžių sandūros tikslumą : Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai

Référence: 17_26_018

26,00

Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai

Référence: 17_27_001

118,00

1863-1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis

Référence: 17_27_002

24,00

Praeiga ir pertrūkis : fenomenologinės laiko sampratos transformacija

Référence: 17_27_003

42,00

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje : mokslinių straipsnių rinkinys

Référence: 17_27_004

38,00

Aš beržas : poezija ir laiškai

Référence: 17_27_005

28,00

Jauno žmogaus memuarai : romanas

Référence: 17_27_006

29,00

Vieškelyje plytų vežimai : romanas

Référence: 17_27_007

29,00

Žemė buvo šviesi : poezijos rinktinė

Référence: 17_27_008

32,00

Kas pergyventa : 1930-1949 metų dienoraštis

Référence: 17_27_009

38,00

Prezidento sargyboje : leitenanto Povilo Skardžiaus istorija

Référence: 17_27_010

30,00

Išdavystė : Markulio dienoraščiai

Référence: 17_27_011

32,00

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai ir žemių heraldika

Référence: 17_27_012

34,00

Kreivoji pilis: tarpdisciplininių tyrimų atvejis

Référence: 17_27_013

35,00

XVII amžiaus vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, t. 4

Référence: 17_27_014

36,00

Maironis : laiškai, atsiminimai

Référence: 17_27_015

42,00

Stebuklinės pasakos

Référence: 17_27_016

40,00
505 - 534 sur 534 résultats