Imprimer

Lituanie

Livres, le périodique

 


Affichage par page
Trier par
37 - 72 sur 534 résultats

Ankstyvieji metaliniai dirbiniai Lietuvoje

Référence: 12_21_038

35,00

Jews, Lithuanians and the Holocaust

Référence: 12_21_039

38,00

Pugačiauskas, Virgilijus. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia)

Référence: 12_21_040

44,00

Lietuvos istorija, III tomas. XIII a. - 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų

Référence: 12_21_042

49,00

Paveikslėlių žodynas

Référence: 12_21_043

26,00

LIETUVOS ĮVAIZDIS PRANCŪZŲ LITERATŪROJE (IKI XX AMŽIAUS): VIENOS BARBARYBĖS ISTORIJA

Référence: 12_21_045

28,00

REZIGNACIJA, ARBA MIRTIES FILOSOFIJOS IŠŠŪKIS MODERNYBEI

Référence: 12_21_046

32,00

NEATRASTASIS IGNAS ŠEINIUS

Référence: 12_21_047

24,00

ESTETINĖ LITERATŪROS GYVYBĖ. AKSIOLOGINIS ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŲ PROZOS SPEKTRAS

Référence: 12_21_048

24,00

Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje

Référence: 12_21_049

26,00

Mitų ir poezijos žemė : Lietuva lenkų literatūroje

Référence: 12_21_050

26,00

Atminties archeologija

Référence: 12_21_051

25,00

Česnulevičiūtė, Petronėlė. Andrius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir kiti

Référence: 12_21_052

26,00

Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Knyga 1

Référence: 12_21_053

38,00

Jonas Žilius: biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys

Référence: 12_21_054

36,00

Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimų studijos

Référence: 12_21_055

43,00

Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore

Référence: 12_21_056

33,00

Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai

Référence: 12_21_057

28,00

Lietuvos vargonų menas : XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė

Référence: 12_26_001

39,00

Lietuvos dvarų sodybų atlasas

Référence: 12_26_002

38,00

Synagogues in Lithuania. A Catalogue N - Ž

Référence: 12_26_003

62,00

Kauno avangardinė fotografija: paskutinis sovietmečio dešimtmetis

Référence: 12_26_004

42,00

Sužeistas vėjas : lietuvių liaudies mitologinės sakmės

Référence: 12_26_005

24,00

Lietuvos diplomatinis atstovavimas Švedijoje

Référence: 12_26_006

37,00

Vincas Dilka. Gyvenimo vaizdai. Parodos katalogas

Référence: 12_26_007

23,00

Justinas Vienožinskis. Gyvenimas, paskirtas menui. Parodos katalogas

Référence: 12_26_008

34,00

Paalksnių archeologijos paminklai

Référence: 12_26_011

31,00

Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge : mokslo straipsnių rinkinys

Référence: 12_26_012

32,00

Gulago saulėlydis

Référence: 12_26_013

35,00

Tarptautinė numizmatikos konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2012 m. gegužės 23–25 d

Référence: 12_26_014

27,00

Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės

Référence: 12_26_015

36,00

Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas

Référence: 12_26_016

32,00

Juzefas Perkovskis. Fotografija

Référence: 12_26_017

54,00

Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys

Référence: 12_26_018

35,00

Terleckas V. Jonas Vailokaitis. Gyvenimo ir veiklos bruožai

Référence: 12_26_019

28,00

Viktorija Daniliauskaitė

Référence: 12_26_020

46,00
37 - 72 sur 534 résultats