Imprimer

Slovaquie

Affichage par page
Trier par
37 - 72 sur 90 résultats

Slovensko a slovenská otázka v pol´ských a mad´arských diplomatických dokumentoch.1938-39

Référence: 13_23_061

30,00

Alternative Politics? The Rise of New political parties in Central Europe

Référence: 13_23_062

28,00

Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvatel´ov nesta

Référence: 13_23_063

29,00

Slušné Slovensko potrebuje lídra

Référence: 13_31_054

16,00

Poučenie z moci

Référence: 13_31_055

25,00

Z mozaiky slovensko-rumunských vzt´ahov v 20. st.

Référence: 13_31_056

22,00

Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945

Référence: 13_31_057

30,00

Červený kríž na Slovensku v rokoch 1989-1992.

Référence: 13_31_058

18,00

Odkial´a kam. 20 rokov samostatnosti

Référence: 13_31_059

32,00

20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja

Référence: 14_05_024

33,00

Gustáv Husák. Moc politiky, politik moci

Référence: 14_05_025

41,00

Môj osud. Dlhá cesta domov

Référence: 14_05_026

19,00

Zápisky legionára

Référence: 14_07_015

29,00

Is Visegrad Still a Central European " Trade Mark"?

Référence: 14_07_016

23,00

Internal Cohesion of the Visegrad Group

Référence: 14_07_017 19661

22,00

Anatomija konfliktov. Central’naja i Jugo-Vostocnaja Evropa. T 2

Référence: 14_17_007

54,00

Anatomija konfliktov. Central’naja i Jugo-Vostocnaja Evropa. T. 1

Référence: 14_17_008

42,00

V službe demokracie. Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru

Référence: 15_02_036

29,00

Politické dejiny Martina. Príbeh centra

Référence: 15_02_037

24,00

Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944

Référence: 15_02_038

22,00

Pracovné jednotky slovenskej armády. 1939-1945

Référence: 15_02_040

23,00

Pravdou proti moci. Príbeh muža, ktorého nezlomili.

Référence: 15_02_041

26,00

Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14.marca 1939

Référence: 15_02_042

36,00

Štátna moc a spoločnost´na Slovensku. 1945-1948-1989

Référence: 15_02_043

23,00

Po jari krutá zima. Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971

Référence: 15_02_044

25,00

Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939-1944

Référence: 15_02_045

26,00

Únik z moci šelmy Slovenský vojak - partizán v Odese

Référence: 16_08_008

24,00

Slovensko v roku 1943

Référence: 16_08_009

29,00

Dejiny slovenskej televízie Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956 - 1989)

Référence: 16_08_010

25,00

Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Référence: 16_08_011

36,00

Za slovenský štát, za novú Európu! Hlinkova garda v období nemeckej okupácie

Référence: 16_08_012

35,00

Slovenská kultúra v rokoch 1968 - 1970

Référence: 16_08_013

26,00

Bomby nad Bratislavou 1944-1945 70 rokov od tragédie

Référence: 16_08_014

30,00

Legenda v kameni: Malé dejiny Štefánikovej mohyly na vrchu Bradlo

Référence: 16_08_015

26,00

Juraj Slávik - V službách Československa Politická biografia 1890 - 1935

Référence: 16_08_016

28,00

Sviečková manifestácia I. Štúdie, spomienky a svedectvá

Référence: 16_08_017

26,00
37 - 72 sur 90 résultats