Ahrarne pravo Ukrajiny. Pidrucnyk / Аграрне право України. Підручник

Référence: 11_01_027
37.00


Jermolenko, V. / Єрмоленко, В. | 978-966-667-421-3 | Jurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 608 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Autor Jermolenko, V. / Iermolenko, V. / Єрмоленко, В.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 608 S.
ISBN 978-966-667-421-3
Detail Розділи підручника виокремлено у Загальну, Особливу та Спеціальну частини, структуровані за кредитно-модульною системою. Авторами зроблено спробу викласти якнайбільший обсяг тем з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання сучасних аграрних відносин та їх проблематики. Підручник буде корисним широкому колу читачів: студентам юридичних і аграрних спеціальностей, викладачам, аспірантам і науковцям, які працюють над аграрно-правовою та суміжною проблематикою. Матеріали підручника призначаються також практичним працівникам аграрної сфери та всім, хто цікавиться правовими проблемами сільського господарства України. /// Rozdily pidrucnyka vyokremleno u Zahal’nu, Osoblyvu ta Special’nu castyny, strukturovani za kredytno-modul’noju systemoju. Avtoramy zrobleno sprobu vyklasty jaknajbil’syj obsjah tem z metoju ochoplennja vsich osoblyvostej pravovoho rehuljuvannja sucasnych ahrarnych vidnosyn ta jich problematyky. Pidrucnyk bude korysnym syrokomu kolu cytaciv: studentam jurydycnych i ahrarnych special’nostej, vykladacam, aspirantam i naukovcjam, jaki pracjujut’ nad ahrarno-pravovoju ta sumiznoju problematykoju. Materialy pidrucnyka pryznacajut’sja takoz praktycnym pracivnykam ahrarnoji sfery ta vsim, chto cikavyt’sja pravovymy problemamy sil’s’koho hospodarstva Ukrajiny. /// Rozdily pidruchnyka vyokremleno u Zahal’nu, Osoblyvu ta Spetsial’nu chastyny, strukturovani za kredytno-modul’noiu systemoiu. Avtoramy zrobleno sprobu vyklasty iaknaibil’shyi obsiah tem z metoiu okhoplennia vsikh osoblyvostei pravovoho rehuliuvannia suchasnykh ahrarnykh vidnosyn ta ikh problematyky. Pidruchnyk bude korysnym shyrokomu kolu chytachiv: studentam iurydychnykh i ahrarnykh spetsial’nostei, vykladacham, aspirantam i naukovtsiam, iaki pratsiuiut’ nad ahrarno-pravovoiu ta sumizhnoiu problematykoiu. Materialy pidruchnyka pryznachaiut’sia takozh praktychnym pratsivnykam ahrarnoi sfery ta vsim, khto tsikavyt’sia pravovymy problemamy sil’s’koho hospodarstva Ukrainy.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Agriculture, Jurisprudence, Économie