Procesual’na dokumentacija. 3-je vydannja. Navcal’nyj posibnyk rekomendovano MON Ukrajiny. / Процесуальна документація. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.

Référence: 11_01_115
42.00


Pavlyk, P. / Павлик, П. | 978-611-01-0119-6 | Centr navcal’noji literatury / Центр навчальної літератури | 2010 | 556 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Centr navcal’noji literatury / Tsentr navchal’noi literatury / Центр навчальної літератури
Autor Pavlyk, P. / Pavlyk, P. / Павлик, П.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 556 S.
ISBN 978-611-01-0119-6
Detail У навчальному посібнику наведений навчальний та практичний матеріал з курсу кримінально-процесуального, цивільного процесуального, адміністративного судочинства, господарського процесу, а також конституційного судочинства та Європейського Суду з прав людини у формі відповідних процесуальних зразків. Розрахований на слухачів, студентів вищої школи юридичного профілю, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, адвокатів, а також широкого кола читачів всіх, хто небайдужий до забезпечення законності прав, свобод та законних інтересів людини. /// U navcal’nomu posibnyku navedenyj navcal’nyj ta praktycnyj material z kursu kryminal’no-procesual’noho, cyvil’noho procesual’noho, administratyvnoho sudocynstva, hospodars’koho procesu, a takoz konstytucijnoho sudocynstva ta Jevropejs’koho Sudu z prav ljudyny u formi vidpovidnych procesual’nych zrazkiv. /// U navchal’nomu posibnyku navedenyi navchal’nyi ta praktychnyi material z kursu kryminal’no-protsesual’noho, tsyvil’noho protsesual’noho, administratyvnoho sudochynstva, hospodars’koho protsesu, a takozh konstytutsiinoho sudochynstva ta Ievropeis’koho Sudu z prav liudyny u formi vidpovidnykh protsesual’nykh zrazkiv.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Criminologie, Jurisprudence