Naukovo-praktycnyj komentar kryminal’no-procesual’noho kodeksu Ukrajiny. / Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України.

Référence: 11_01_133
42.00


Matvijcuk, V. / Матвійчук, В. | 978-611-01-0051-9 | Centr navcal’noji literatury / Центр навчальної літератури | 2010 | 458 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Centr navcal’noji literatury / Tsentr navchal’noi literatury / Центр навчальної літератури
Autor Matvijcuk, V. / Matviichuk, V. / Матвійчук, В.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 458 S.
ISBN 978-611-01-0051-9
Detail У Науково-практичному коментарі детально розяснюються норми Кримінально-процесуального кодексу України з прийнятими змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2009 року. /// U Naukovo-praktycnomu komentari detal’no rozjasnjujut’sja normy Kryminal’no-procesual’noho kodeksu Ukrajiny z pryjnjatymy zminamy ta dopovnennjamy stanom na 1 veresnja 2009 roku. /// U Naukovo-praktychnomu komentari detal’no roziasniuiut’sia normy Kryminal’no-protsesual’noho kodeksu Ukrainy z pryiniatymy zminamy ta dopovnenniamy stanom na 1 veresnia 2009 roku.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Législation, Criminologie, Jurisprudence