Imprimer

Linguistique


Affichage par page
Trier par
Référence: 12_21_008

Rosinas A. / Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. 200 p., il., photos. Hard. ISBN 9786094590016

29.00
Référence: 12_21_010

Zinkevičius / Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras , 2012. ISBN: 978-5-420-01708-1. 464 p.

31.00
Référence: 12_21_012

Erika Grigoravičienė / Vilnius:2011 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 333 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Bibliografija • Reprodukcijų sąrašas • Asmenvardžių rodyklė •ISBN 978-9955-868-43-9

32.00
Référence: 12_21_043

Autorių kolektyvas /  Vilnius: Baltos lankos. 2009. 181 p. ISBN: 978-9955-2-324-8

26.00
Référence: 13_23_039
/ Kazys Musteikis / | 978-9955-20-822-8 | Lietuvos edukologijos universiteto leidykla „Edukologija“ / | 2012 | 466 p. | Vilnius /
49.00
Référence: 13_02_012
/ Rolandas Kregždys / | 978-9955-868-50-7 | LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS / | 2012 | 624 S. | / Vilnius
42.00
Référence: 12_41_018
/ / | 0868-5134 | / Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras | 2012 | 32 p. | / Vilnius
16.00
Référence: 12_41_021
Gintautas Kundrotas | Edukologija | 2012 | Vilnius
16.00
Référence: 14_10_016
/ Vosylytė K. / Vosylytė K. | 978-6094-11-110-5 | Lietuvių kalbos institutas / | 2014 | 619 p. | Vilnius /
48.00
Référence: 14_07_014
/ Kuršaitis, Frydrichas / | 978-609-459-276-8 | Vilniaus universiteto leidykla / | 2013 | 204 p. | Vilnius /
28.00
Référence: 16_27_005
Leksikografija ir leksikologija 3: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha. 2013 / Zita Šimėnaitė / Zita Šimėnaitė | 978-9955-704-42-3 (bendras); 978-609-411-105-1 (3 dalsi) | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2013 | 405 S. | Vilnius / Vilnius
29.00
Référence: 14_07_004
/ Aldonas Pupkis / | 978-609-411-101-3 | Lietuvių kalbos institutas / | 2013 | 480 p. | Vilnius /
40.00
Référence: 16_27_007
Leksikografija ir leksikologija 5. 2015 / Aurelija Gritėnienė / Aurelija Gritėnienė | 978-9955-704-42-3 (bendras); 978-609-411-168-6 (5 dalsi) | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2015 | 391 S. | Vilnius / Vilnius
29.00
Référence: 16_14_017
Latvijos lietuvių šnektos  / Garšva, Kazimieras / Garšva, Kazimieras | 978-609-411-160-0 | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2015 | 352 S. + CD | Vilnius / Vilnius
34.00
Référence: 16_14_008
Šiaurės vakarų žemaičių žodynas (A-O) / Birutė Vanagienė / Birutė Vanagienė | 978-609-411-142-6 (1 tomas); 978-609-411-143-3 (bendras) | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2014 | 486 S. | Vilnius / Vilnius
52.00
Référence: 16_14_009
Šiaurės vakarų žemaičių žodynas (P-Ž) / Birutė Vanagienė / Birutė Vanagienė | 978-609-411-166-2 (2 tomas); 978-609-411-143-3 (bendras) | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2015 | 502 S. | Vilnius / Vilnius
54.00
Référence: 15_27_010
/ Poljakov, Oleg / | 978-609-459-478-6 | Vilniaus universitetas   / | 2015 | 637 S. | Vilnius /
44.00
Référence: 16_26_033
Archivum Lithuanicum 17, 2015 / / | 1392-737X | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2015 | 416 S., Grossformat | Vilnius / Vilnius
34.00
Référence: 16_26_036
Pilypo Ruigio Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon (1747) šaltiniai ir leksikografinis metodas / Vilniaus universiteto leidykla / Vilniaus universiteto leidykla | 978-9955-33-621-1 | Vilniaus universiteto leidykla / Vilniaus universiteto leidykla | 2010 | 356 S. | Vilnius / Vilnius
48.00
Référence: 16_14_011
Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948-1955) / parengė Roma Bončkutė / parengė Roma Bončkutė | 978-9955-18-862-9 | Klaipėdos universiteto leidykla / Klaipėdos universiteto leidykla | 2015 | 342 S. | Klaipėda / Klaipėda
68.00
Référence: 16_36_025
Lietuvių–rusų kalbų žodynas / Antanas Lyberis / Antanas Lyberis | 978-5-420-01760-9 | Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras / Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras | 2015 | 952 S. | Vilnius / Vilnius
48.00
Référence: 16_36_024
Žiemgalių etnogenezė ir vardo Žiemgala etimologija / Vidas Garliauskas / Vidas Garliauskas | 978-5-420-01768-5 | Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras / Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras | 2016 | 48 S. | Vilnius / Vilnius
19.00