Imprimer

Recht


Affichage par page
Trier par
Référence: 13_33_015
Международно-правовые стандарты в области прав человека и их реализация: теория и практика применения / L.V. Ul’jasina / Л.В. Ульяшина | 978-9955-773-65-8 | EGU / ЕГУ | 2013 | 402 S. | Vilnius / Вильнюс
52,00
Référence: 13_33_004
Узники Пищаллова замка : документальные повести и рассказы : исторический детектив / Antonovic, S.V. / Антонович, С.В. | 978-985-7059-61-4 | Zvjazda / Звязда | 2013 | 368 S. | Mіnsk / Мінск
56,00
Référence: 20_12_027
Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі / Omel’cuk O. M., Olijnyk U. M. / Омельчук О. М., Олійник У. М. | 978-617-7572-1-2 | Chmel’nyc. un-t upr. ta prava im. Leonida Juz’kova / Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова | 2019 | 183 S. | Chmel’nyc’kyj / Хмельницький
36,00
Référence: 21_02_044
Особенности становления государственности Беларуси на советской основе и подготовка Конституции 1927 г. / Sorokovik I.A. / Сороковик И.А. | 978-985-7265-13-8 | Varaksin A. N.   / Вараксин А. Н.   | 2020 | 178 S. | Minsk / Минск
33,00
Référence: 21_14_006
Словник сучасного правничого терміновживання : українсько-російсько-англійський : Близько 30 тисяч слів і словосполучень / Kalasnyk, V. S. / Калашник, В. С. | 978-966-937-202-4 | Kalasnyk, V. S. / Калашник, В. С. | 2017 | 368 S. | Charkiv / Харків
49,00
Référence: 20_14_001
Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення  / Danyl’jan O.H., Dz’oban’ O.P. / Данильян О.Г., Дзьобань О.П. | 978 966 937-441-7 | Pravo  / Право  | 2018 | 350 S. | Charkiv / Харків
34,65
Référence: 21_13_038
Правова регламентація обігу зброї: історія, сучасний стан, та перспективи розвитку / Kofanov, Andrij Vitalijovyc / Кофанов, Андрій Віталійович | 978‑966‑998-228-5 | Pravo / Право | 2021 | 608 S. | Charkiv / Харків
69,00
Référence: 19_16_049
Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР / V. Kipiani / В. Кіпіані | 978-966-942-927-8, 978-966-942-843-1 | Vivat / Віват | 2019 | 688 S. | Charkiv / Харків
59,00
Référence: 18_10_009
Наказано знешкодити / V. Janisevs’kyj / В. Янішевський | 978-966-2294-46-0 | Polihraf-servis / Поліграф-сервіс | 2018 | 320 S. | Kropyvnyc’kyj / Кропивницький
47,00
Référence: 12_40_023
Судебные органы Крыма в конце XVIII – XX веков / Pascenja V.N. / Пащеня В.Н. | 978-966-491-324-6 | DIAJPI / ДИАЙПИ | 2012 | 320 S. | Simferopol’ / Сімферополь
56,00
Référence: 16_23_022
Жінки в адвокатурі: історія і сучасність / N. V. Aniscuk / Н. В. Аніщук | 978-966-438-871-6 | Feniks / Фенікс | 2015 | 241 S. | Odesa / Одеса
43,00
Référence: 12_40_036
Громадяни Львова XIV-XVIII ст.: правовий статус, склад, походження = Citizens of Lviv 14th-18th cc.: legal status, composition, origin / Zajac’ Orest / Заяць Орест | 978-966-02-6391-8 | Іnstytut ukrajins’koji archeohrafiji ta dzereloznavstva im. M.S. Hrusevs’koho NAN Ukrajiny / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України | 2012 | 558 S. | Kyjiv-L’viv / Київ-Львів
78,00
Référence: 13_10_011
Історія поліції та міліції Полтавщини (матеріали, документи) / Ju. V. Pohoda / Ю. В. Погода | 978-966-97027-9-1 | FOP Hovorov S.V. / ФОП Говоров С.В. | 2012 | 500 S., Grossformat | Poltava / Полтава
94,00
Référence: 12_38_026
Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід. Збірка документів / zah. red. V. M. Lytvyna / заг. ред. В. М. Литвина | 978-966-611-811-3 | Verchovna Rada Ukrajiny, Іn-t zakonodavstva, Nac. akad. nauk Ukrajiny, Sekcija suspil. i humanit. Nauk; Parlament. vyd-vo / Верховна Рада України, Ін-т законодавства, Нац. акад. наук України, Секція суспіл. і гуманіт. Наук; Парламент. вид-во | 2011 | 480 S. | Kyjiv / Київ
78,00
Référence: 13_17_003
Врядування в Україні княжої та козацької доби / O. L. Olijnyk / О. Л. Олійник | 978-966-414-184-7 | Klasycnyj pryvatnyj universytet / Класичний приватний університет | 2012 | 319 S. | Zaporizzja / Запоріжжя
74,00
Référence: 13_38_058
Законодавча база процесу становлення місцевих органів державної влади доби Гетьманату П. Скоропадського: збірник документів і матеріалів / uporjad. Halatyr V. V., Olijnyk Ju. V. / упоряд. Галатир В. В., Олійник Ю. В. | | Derzavnyj archiv Chmel’nyc’koji oblasti / Державний архів Хмельницької області | 2013 | 156 S. | Chmel’nyc’kyj / Хмельницький
42,00
Référence: 11_22_017
vidp. red. Oborotov Ju. M / відп. ред. Оборотов Ю. М | 978-966-438-264-6 | Feniks, Odes. nac. juryd. akad. / Фенікс, Одес. нац. юрид. акад. | 2010 | 810 S. | Odesa / Одеса
64,00
Référence: 12_39_024
Проблеми розвитку конституційного законодавства України : збірник висновків Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) / Zah. red. V.M. Lytvyna / Заг. ред. В.М. Литвина | 978-966-611-718-5 | Parlaments’ke vydavnyctvo / Парламентське видавництво | 2010 | 498 S. | Kyjiv / Київ
38,00