Imprimer

Slovaquie

Affichage par page
Trier par
1 - 36 sur 115 résultats

Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945)

Référence: 11_05_001

18,00

Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia

Référence: 11_05_002

14,00

Slovenskí demokrati 44-48. Kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948

Référence: 11_05_003

18,00

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

Référence: 11_05_004

17,00

Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989

Référence: 11_05_005

16,00

Tretia ríša a vznik Slovenského štátu - Dokumenty II / Das "Dritte Reich" und die Entstehung des Slowakischen Staates - Dokumente II

Référence: 11_05_006

20,00

Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IX

Référence: 11_05_007

19,00

Pripomínam, pán premiér !

Référence: 11_05_008

12,00

Bruselenie valašiek. Naša zahranilná politika po novom

Référence: 11_05_009

18,00

Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska

Référence: 11_05_011

24,00

Budovatelské 50. roky

Référence: 11_05_013

19,00

Obchodné zákonodárstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939-1945, I.zväzok

Référence: 11_05_014

26,00

Priama a zastupitel´ská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989

Référence: 11_05_015

17,00

Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku

Référence: 11_05_016

15,00

Augustín Morávek. Od arizácií k deportáciám

Référence: 11_05_017

22,00

Nacizmus, holokaust, slovenský štát

Référence: 11_05_018

24,00

/ Prejavy a články (1944-1947)

Référence: 11_14_001

24,00

/ Substance Use in a Comparatice Perspective. The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania,Slovakia

Référence: 11_14_002

22,00

/ Občan, spoločnost´, národ v pohybe slovenských dejín

Référence: 11_14_003

21,00

/ Triedni nepriatelia III. Svedectvá o brutalite komunistického režimu

Référence: 11_14_004

24,00

/ Transporty nádeje

Référence: 11_14_006

22,00

/ Po stopách komunizmu a milníky slovenskej krútnavy

Référence: 11_14_008

25,00

/ Štátne symboly Slovenskej republiky

Référence: 11_14_009

17,00

/ Politické a kultúrne transfery medzi Francúzskom, Nemeckom a strednou Európou (1840-1945)

Référence: 11_14_010

23,00

Bez rozsudku!

Référence: 12_25_001

24,00

Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie politiky

Référence: 12_25_002

23,00

Na ceste k Armageddoonu. Scenáre o konci sveta

Référence: 12_25_003

29,00

Emancipácia občana

Référence: 12_25_004

15,00

Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918-1938)

Référence: 12_25_005

19,00

Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948-1968

Référence: 12_25_006

21,00

Premeny židovskej Bratislavy 1945-1989

Référence: 12_25_007

21,00

Medzivojnové európske diktatúry

Référence: 12_25_008

19,00

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945-1970. Mýty a realita

Référence: 12_25_009

39,00

Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR.

Référence: 12_35_014

26,00

Kultúra v dejinách - dejiny v kultúre

Référence: 12_35_015

27,00

Resetované Slovensko: Čistá teória vs. politická prax.

Référence: 12_35_016

22,00
1 - 36 sur 115 résultats