Imprimer

Études baltistic


Affichage par page
Trier par
Référence: 13_23_050
/ Blumberga Renāte, Mekeleinens Tapio u.c. / | 9789984497303 | Līvõ Kultūr sidām / | 2013 | 544 s. | Riga /
48,00
Référence: 13_31_080
English and Latvian Word Formation Compared / / Andrejs Veisbergs | 978-9984-45-764-2 | / Latvijas Universitāte | 2013 | 140 s. | / Riga
23,00
Référence: 13_23_045
/ / | | LU Akadēmiskais apgāds / | 2013 | 96 s. | Riga /
18,00
Référence: 14_07_020
/ Gina Viegliņs Valliete / | 978-9934-11-535-6 | Jumava / | 2014 | 320 s. | Riga /
30,00
Référence: 16_26_021
No Dainu skapja līdz “Latvju dainām” / Treija, Rita / Treija, Rita | 978-9984-893-17-4 | LU LFMI / LU LFMI | 2015 | 356 S. | Rīga / Rīga
32,00
Référence: 16_26_020
Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās / Reidzāne, Beatrise / Reidzāne, Beatrise | 978-9984-549-01-4 | Zinātne / Zinātne | 2015 | 527 S. | Rīga / Rīga
29,00
Référence: 16_26_011
Baltu senatne 1 / Māris Linde / Māris Linde | 978-9934-552-06-9 | / | 2016 | 191 S. | Rīga / Rīga
26,00
Référence: 16_26_019
Latviešu grāmatika 1783 / Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs | 978-9984-893-14-3 | LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts | 2015 | 432 S. | Rīga / Rīga
46,00