Drucken

Sprachwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 162 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 11_29_047
S’cjapan Nekrasevіc, Mіkola Bajkou / Сьцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў | 83-60456-24-0 | ARCHE / ARCHE | 2010 | 706 S. | Mensk / Менск
36,00 *
Artikel-Nr.: 11_29_050
І. Ja. Lepesau, M.A.Jakalcevіc / І. Я. Лепешаў, М.А.Якалцэвіч | 978-985-515-446-5 | HrDU / ГрГУ | 2011 | 695 S. | Hrodna / Гродна
28,00 *
Artikel-Nr.: 11_31_004
uklad. T. V. Valodzіna / уклад. Т. В. Валодзіна | 978-985-08-1346-6 | Nac. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly, Belaruskaja navuka / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука | 2011 | 482 S. | Mіnsk / Мінск
29,00 *
Artikel-Nr.: 11_31_009
sklad. І. U. Budz’ko / склад. І. У. Будзько | 978-985-08-1271-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 507 S. | Mіnsk / Мінск
26,00 *
Artikel-Nr.: 11_33_099
Ales’ Kaurus / Алесь Каўрус | 978-985-500-365-7 | RIVS / РИВШ | 2011 | 341 S. | Mіnsk / Мінск
25,00 *
Artikel-Nr.: 12_04_024
pod obscej redakciej L. A. Murinoj, V. F. Ruseckogo / под общей редакцией Л. А. Муриной, В. Ф. Русецкого | 978-985-465-529-1 | Nacional’nyj institut obrazovanija / Национальный институт образования | 2009 | 388 S. | Minsk / Минск
49,00 *
Artikel-Nr.: 11_31_002
І. L. Kalecyc / І. Л. Калечыц | 978-985-08-1327-5 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 271 S. | Mіnsk / Мінск
22,00 *
Artikel-Nr.: 12_05_030
M.Kaspjarovіc / М.Каспяровіч | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27,00 *
Artikel-Nr.: 12_05_029
M. Saternіk / М. Шатэрнік | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27,00 *
Artikel-Nr.: 11_33_135
Zaunjarovіc P.P / Жаўняровіч П.П | 978-985-500-456-2 | RІVS / РІВШ | 2011 | 244 S. | Mіnsk / Мінск
23,00 *
Artikel-Nr.: 12_02_016
Taras A. / Тарас А | 978-985-18-0579-8 | Charvest / Харвест | 2011 | 280 S. | Minsk / Мінск
22,00 *
Artikel-Nr.: 11_33_131
Mezenko A.M. / Мезенко А.М. | 978-985-6753-97-1 | Elajda / Элайда | 2012 | 260 S. | Mіnsk / Мінск
21,00 *
Artikel-Nr.: 12_07_006
Paznjakou M. P. / Пазнякоў М. П. | 978-985-6994-83-1 | Litaratura і Mastactva / Лiтаратура і Мастацтва | 2012 | | Minsk / Минск
28,00 *
Artikel-Nr.: 12_07_020
uklad. N. P. Eusіevіc / уклад. Н. П. Еўсіевіч | 978-985-08-1365-7 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2012 | 916 S. | Minsk / Минск
33,00 *
Artikel-Nr.: 12_09_056

 Избранные работы по языкознанию: русистика, белорусистика, славистика / Bulachov M.G. / Булахов М.Г. | 978-985-442-648-8 | Pravo i ekonomika / Право и экономика | 2009 | 583 S. | Mіnsk / Мінск

37,00 *
Artikel-Nr.: 12_04_038
Rahojsa, V. P. / Рагойша, В. П. | | BDU / БДУ | 2010 | 207 S. | Minsk / Минск
24,00 *
Artikel-Nr.: 12_18_009

Вялікі слоўнік беларускай мовы: арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка: каля 223 000 слоў / Chvedar Pіskunou / Хведар Піскуноў | 978-985-6992-17-2 | Z.Kolas / З.Колас | 2012 | 1196 S. | Minsk / Минск

98,00 *
Artikel-Nr.: 12_08_12

Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI–XVII стст. / І. V. Savercanka / І. В. Саверчанка | 978-985-08-1376-3 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2012 | 463 S. | Mіnsk / Мінск

32,00 *
Artikel-Nr.: 12_10_027
Koval’ V.I. / Коваль В.И. | 978-985-500-496-8 | RІVS / РІВШ | 2011 | 196 S. | Mіnsk / Мінск
25,00 *
Artikel-Nr.: 12_24_028
Беларуска-рускі слоўнік=Белорусско-русский словарь. У 3 т.Т.2. З - П / Lukasanec A.A. / Лукашанец А.А. | 978-985-11-0624-6 | Izdatel’stvo «Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki» / Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» | 2012 | 1088 S. | Minsk / Минск
38,00 *
Artikel-Nr.: 11_24_024
Laskou Іvan / Ласкоў Іван | Неизвестная история | Nasa buducynja / Наша будучыня | 2011 | 288 S. | Vіl’nja / Вільня
24,00 *
Artikel-Nr.: 12_24_027
Беларуска-рускі слоўнік=Белорусско-русский словарь. У 3 т.Т.1. А-З / Lukasanec A.A. / Лукашанец А.А. | 978-985-11-0614-7 | Izdatel’stvo «Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki» / Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» | 2012 | 1072 S. | Minsk / Минск
36,00 *
Artikel-Nr.: 12_04_040
E. I. Janovic / Е. И. Янович | 978-985-518-389-2 | BGU / БГУ | 2011 | 279 S. | Minsk / Минск
24,00 *
Artikel-Nr.: 12_05_032
Unucak A.U. / Унучак А.У. | 978-985-521-265-3 | Al’ternatyva / Альтернатыва | 2011 | 200 S. | Brest / Брест
24,00 *
Artikel-Nr.: 20_07_029
Тапанімічная прастора Беларусі ў кагнітыўным аспекце (на матэрыяле назваў топааб'ектаў натуральнай намінацыі)  / Kopac, Aleh Іharavіc / Копач, Алег Ігаравіч | 978-985-566-851-1 | Belaruskі dzjarzauny unіversіtet kul’tury і mastactvau   / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў   | 2020 | 223 S. | Mіnsk / Мінск
32,61 *
Artikel-Nr.: 12_34_015
Новые слова и их значения в современных газетных текстах (краткий словарь-справочник) / Strizak A.L. / Стрижак А.Л. | 978-985-6763-81-9 | Bark / Барк | 2012 | 180 S. | Gomel’ / Гомель
26,00 *
Artikel-Nr.: 12_18_037

Скрытый смысл географических названий, легенд и преданий (на материале Беларуси) / A. F. Rogalev / А. Ф. Рогалев | 978-985-6763-74-1  | Bark / Барк | 2012 | 208 S. | Gomel’ / Гомель

46,00 *
Artikel-Nr.: 12_34_017
Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні : зборнік / / | 2219-9675 | Іn-t movy і lіtaratury іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly NAN Belarusі, Belaruskaja navuka / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Беларуская навука | 2012 | 263 S. | Mіnsk / Мінск
28,00 *
Artikel-Nr.: 12_34_018
Гістарычны слоўнік беларускай мовы Вып. 32 | 978-985-08-1413-5 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2012 | 501 S. | Mіnsk / Мінск
26,00 *
Artikel-Nr.: 12_05_014
V. І. Іucankau / В. І. Іўчанкаў | 978-985-6947-36-3 | Pacatkovaja skola / Пачатковая школа | 2010 | 320 S. | Mіnsk / Мінск
22,00 *
*
Preise inkl. MwSt.
1 - 30 von 162 Ergebnissen