XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai

Artikel-Nr.: 12_21_002
37,00

Preis inkl. MwSt.T. 2, 1655-1661 m. Rusų okupacinės valdžios Lietuvoje dokumentai / Vilnius: Lietuvos istorijos institutas. 2011. 800 p. ISBN: 978-9955-847-51-9

 

Antrame Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltinių tome skelbiami 409 dokumentai apima visą maskvėnų buvimo Lietuvoje laiką. Vis dėlto skelbiamuose šaltiniuose okupacijos laikotarpis atspindimas labai nevienodai. Gausiausiai dokumentuoti 1658 metai, mažiausiai – 1661 metų įvykiai. Daugiau kaip pusė (207) knygoje pateikiamų dokumentų saugomi Rusijos valstybinėje bibliotekoje, dauguma kitų – Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve ir Rusijos nacionalinėje bibliotekoje, keliolika – Čartoryskių bibliotekoje Krokuvoje ir vienas – Rusijos MA Sankt- Peterburgo istorijos instituto archyve. Kai kurie dokumentai jau buvo skelbti ( su gausiomis jų klaidomis) XIX a. . Skelbiamų šaltinių duomenys leidžia gana neblogai pažinti okupacinės kariuomenės gyvenimą ( ypač Vilniuje), jos aprūpinimą, santykius su gyventojais, suprasti, kaip okupacinė valdžia bandė tvarkytis užimtose teritorijose ir mieste, atskleidžia nusikaltimus bei okupuotų teritorijų gyvenimą, įvairių gyventojų sluoksnių kolaboravimą su okupacine valdžia. Skelbi Antrame Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltinių tome skelbiami 409 dokumentai apima visą maskvėnų buvimo Lietuvoje laiką. Vis dėlto skelbiamuose šaltiniuose okupacijos laikotarpis atspindimas labai nevienodai. Gausiausiai dokumentuoti 1658 metai, mažiausiai – 1661 metų įvykiai. Daugiau kaip pusė (207) knygoje pateikiamų dokumentų saugomi Rusijos valstybinėje bibliotekoje, dauguma kitų – Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve ir Rusijos nacionalinėje bibliotekoje, keliolika – Čartoryskių bibliotekoje Krokuvoje ir vienas – Rusijos MA Sankt- Peterburgo istorijos instituto archyve. Kai kurie dokumentai jau buvo skelbti ( su gausiomis jų klaidomis) XIX a. (Sources of Moscow occupation of Lithuania in the XVIIth century: Volume 2, 1655-1661. Documents of Russian occupation government in Lithuania)

Auch diese Kategorien durchsuchen: Litauen, Geschichte