Pugačiauskas, Virgilijus. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia)

Product no.: 12_21_040
44.00
Price includes VAT,


Kolektyvinė monografija / LII, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008, 291, [1] p.: iliustr., faks., žml. Santr. angl.: p. 277–282. – Asmenvardžių r-klė: p. 283–291. ISBN 978-9986-23-142-4 Kolektyvinė studija yra skirta istorikams ir visiems besidomintiems Vilniaus praeitimi. Tai kompleksinis mokslinis sociotopografinis Lukiškių raidos nuo priemiesčio iki sudėtinės miesto dalies istorijos tyrimas, kuris paremtas literatūra ir naujai į mokslinę apyvartą įtrauktais pirminiais šaltiniais. Studijoje aptariama ir analizuojama vietovės topografija ir erdviniai pasikeitimai, visuomeninė stratigrafija, ūkinė konjunktūra, visuomeninė-luominė struktūra, profesinis užimtumas ilgoje istorinėje distancijoje

Browse these categories as well: Lithuania, History