Slovenská kultúra v rokoch 1968 - 1970

Product no.: 16_08_013
26.00
Price includes VAT,


Slovenská kultúra v rokoch 1968 - 1970 / Londáková, Elena / Londáková, Elena | 978-80-224-1460-9 | Historický ústav SAV / Historický ústav SAV | 2015 | 304 S. | Bratislava / Bratislava

Additional product information

Publisher Historický ústav SAV / Historický ústav SAV / Historický ústav SAV
Author Londáková, Elena / Londáková, Elena / Londáková, Elena
City Bratislava / Bratislava / Bratislava
Pages 304 S.
ISBN 978-80-224-1460-9
Detail Autorka sa v tejto monografii venuje dosiaľ systematicky nespracovanej téme zaujímavého a dramatického vývoja, ktorým prechádzala oblasť kultúry na Slovensku v rokoch 1968 - 1970, počnúc reformným demokratizačným procesom tzv. Pražskej jari - cez zlom okupácie až po začiatky "normalizácie" československej spoločnosti. /// ///

Browse these categories as well: Politics, Modern History