Print

Ethnography


Display per page
Sort by
1 - 30 of 64 results

Zbor Tvorau . Mіkola Ravenskі. Belaruskіia narodnyia pesnі / Збор Твораў . Мікола Равенскі. Беларускія народныя песні

Product no.: 11_27_037

Red. kal.: І. Alounіkau / Рэд. кал.: І. Алоўнікаў | 978-985-458-148-4 | Tekhnalohіia / Тэхналогія | 2008 | 192 S. | Minsk / Минск
29.00 *

Slounіk belaruskіkh narodnykh paraunanniau / Слоўнік беларускіх народных параўнанняў

Product no.: 11_31_004

uklad. T. V. Valodzіna / уклад. Т. В. Валодзіна | 978-985-08-1346-6 | Nats. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly, Belaruskaia navuka / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука | 2011 | 482 S. | Mіnsk / Мінск
29.00 *

Fal’klor і lіtaratura : fenomen belaruska-pol’ska-ukraіnskaha kul’turnaha sumezhzha / Фальклор і літаратура : феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа

Product no.: 11_29_033

Kabrzhytskaia T.V. / Кабржыцкая Т.В. | 978-985-7007-01-1 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2011 | 184 S. | Minsk / Мінск
26.00 *

Kraiaznutsy Vіtsebshchyny 2-i palovy XX - pachatku XXI st. Bіblіiahrafіchny davednіk / Краязнўцы Віцебшчыны 2-й паловы ХХ - пачатку XXI ст. Бібліяграфічны даведнік

Product no.: 11_25_029

Pіvavar M. / Півавар М. | 978-985-6976-46-2 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2010 | 372 S. | Mіnsk / Мінск
32.00 *

Vіtsebskі kraevy slounіk / Віцебскі краёвы слоўнік

Product no.: 12_05_030

M.Kaspiarovіch / М.Каспяровіч | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27.00 *

Kraevy sloўnіk Chervenshchyny / Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны

Product no.: 12_05_029

M. Shaternіk / М. Шатэрнік | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27.00 *

Nesostoiavshaiasia nezavisimost’ Talysha. Ocherki po istorii i etnografii Talysha / Несостоявшаяся независимость Талыша. Очерки по истории и этнографии Талыша

Product no.: 11_25_027

Aboszoda F. / Абосзода Ф. | 978-985-6982-07-4 | Medisont / Медисонт | 2011 | 224 S. | Mіnsk / Мінск
22.00 *

Arkhealohіia Belarusі : kataloh arkhіunykh navukovykh materyialau (1924–2013). U 3 ch. Ch. 2. Zhalezny vek і ranniae siaredniavechcha / Археалогія Беларусі : каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2013). У 3 ч. Ч. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча

Product no.: 12_04_034

sklad., anat. V. U. Miadzvedzeva / склад., анат. В. У. Мядзведзева | 978-985-08-1375-6 (Частка 2) 978-985-08-1011-3 | Іn-t hіstoryі, Belarus. navuka / Ін-т гісторыі, Беларус. навука | 2012 | 187 S. | Minsk / Минск
18.00 *

Prazdniki, obriady i tainstva v zhizni khristian Belarusi / Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси

Product no.: 12_04_032

Vereshchagina A.V. / Верещагина А.В. | 978-985-08-1018-2 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2009 | 239 S. | Minsk / Минск
17.00 *

Natsii, narody, etnosy: entsiklopedicheskii slovar’ / Нации, народы, этносы: энциклопедический словарь

Product no.: 12_02_011

Mikhnevich O.A. / Михневич О.А. | 978-985-11-0573-7 | Belorusskaia Entsiklopediia imeni Petrusia Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки | 2011 | 264 S. | Minsk / Мінск
24.00 *

Kul’tavyia і hіstarychnyia valuny Belarusі / Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі

Product no.: 11_26_071

A. K. Karabanau / А. К. Карабанаў | 978-985-08-1295-7 | Belaruskaia navuka, Іnstytut pryrodakarystannia / Беларуская навука, Інстытут прыродакарыстання | 2011 | 235 S. | Mіnsk / Мінск
18.00 *

U tezauruse Belarusі : da 80-hoddzia Enhel’sa Darashevіcha / У тэзаўрусе Беларусі : да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча

Product no.: 12_04_045

ukladach M.A.Kozenka / укладач М.А.Козенка | 978-985-7026-17-3 | Chatyry chvertsі / Чатыры чвэрці | 2011 | 136 S. | Minsk / Минск
21.00 *

Sіmvolіka belaruskai narodnai kul’tury / Сімволіка беларускай народнай культуры

Product no.: 11_19_013

Kruk, Ianka / Крук, Янка | 978-985-01-0863-0 | Belarus’ / Беларусь | 2011 | 430 S. | Minsk / Минск
26.00 *

Belaruskaia dyialektalohіia. Materyialy і dasledavannі : zbornіk

Product no.: 12_34_017

Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні : зборнік / / | 2219-9675 | Іn-t movy і lіtaratury іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly NAN Belarusі, Belaruskaia navuka / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Беларуская навука | 2012 | 263 S. | Mіnsk / Мінск
28.00 *

Verkhniae Paniamonne: al’manakh lakal’nai hіstoryі / Верхняе Панямонне: альманах лакальнай гісторыі

Product no.: 12_10_003

Vіts’ko Dz. V. – red.-ukladach / Віцько Дз. В. – рэд.-укладач | 978-985-6991-72-4 | Lohvіnau / Логвінау | 2012 | 154 S. | Mіnsk / Мінск
24.00 *

Kto zhivet v Belarusi

Product no.: 12_33_042

Кто живет в Беларуси / Gurko V.V. / Гурко В.В. | 978-985-08-1263-6 | In-t iskusstvovedeniia, etnografii i fol’klora im. Krapivy, Bel. navuka / Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. Крапивы, Бел. навука | 2012 | 799 S. | Minsk / Минск
42.00 *

Puti-uroki nashei kul’tury

Product no.: 13_06_024

Пути-уроки нашей культуры / I. V. Morozov / И. В. Морозов | 978-985-518-698-5 | BGU / БГУ | 2012 | 424 S. | Minsk / Минск
38.00 *

Slounіk Sennenshchyny u 3 t. T. 1: A-K

Product no.: 13_12_021

Слоўнік Сенненшчыны ў 3 т. Т. 1: А-К / / | 978-985-08-1539-2 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2013 | 519 S. | Minsk / Мінск
39.00 *

Narysy belaruskai mifalohіі

Product no.: 13_24_013

Нарысы беларускай мiфалогіі / A. M. Nenadavets / А. М. Ненадавец | 978-985-08-1565-1 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2013 | 535 S. | Minsk / Мінск
26.00 *

Belaruskaia mіfalohіia. Khrestamatyia

Product no.: 13_24_012

Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя / / | 978-985-500-630-6 | RІVSh / РІВШ | 2013 | 374 S. | Minsk / Мінск

46.00 *

"І ia tam byu..."

Product no.: 21_02_062

"І я там быў..." (з народнапаэтычнай спадчыны) = ’‘I was there as well..." (folk heritage collection)  / Lakotka, Aliaksandr Іvanavіch / Лакотка, Аляксандр Іванавіч | 978-985-08-2636-7 | Belaruskaia navuka  / Беларуская навука  | 2020 | 454 S. | Mіnsk / Мінск
46.00 *

Maslenіtsa : abrad, pesnі, napevy

Product no.: 21_04_035

Масленіца : абрад, песні, напевы  / Liashkevіch, Alena Іharauna / Ляшкевіч, Алена Ігараўна | 978-985-08-2657-2 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2021 | 815 S. | Mіnsk / Мінск
49.00 *

Kul’tura rodavai pamiatsі

Product no.: 17_23_010

Культура родавай памяці / Kruk Ia., Katovіch A. / Крук Я., Катовіч А. | 978-985-01-1219-4 | Belarus’ / Беларусь | 2017 | 407 S. | Minsk / Мінск
32.00 *

Formirovanie sistemy obrazovaniia i nauki v Belarusi (XII-nachalo XX vekov)

Product no.: 16_19_024

Формирование системы образования и науки в Беларуси (ХII-начало ХХ веков)  / V.A.Sharshunov / В.А.Шаршунов | 978-985-7114-10-8 | Misanta / Мисанта | 2016 | 704 S. | Minsk / Минск
44.00 *

Belarusian Costume : Catalogue of Traditional Belarusian Fashion

Product no.: 21_04_015

Belarusian Costume : Catalogue of Traditional Belarusian Fashion by Region Late 19th n Early 20th Centruties : Collection presented by Folk Group VOLYA Seattle, USA = Беларускі строй : каталог традыцыйнага адзення канца XIX-пачатку XX стагоддзяў па рэгіёнах : з калекцыі гурта VOLYA Сіэтл, ЗША  / Dzemka, Volia / Дземка, Воля | 978-985-7236-42-8 | Tsimberov R. M. / Цимберов Р. М. | 2021 | 50 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
35.00 *

Karahod belaruskіkh abradau = Circle Dance of Belarusian Rites

Product no.: 15_34_035

Карагод беларускіх абрадаў = Circle Dance of Belarusian Rites  / Kliashchuk, Anatol’ Vіktaravіch / Кляшчук, Анатоль Віктаравіч | 978-985-01-1148-7 | Belarus’ / Беларусь | 2015 | 379 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
78.00 *

Belaruskaia dyialektalohiia. Materyialy i dasledvanni. Vypusk 4. 2016

Product no.: 16_21_004

Беларуская дыялекталогiя. Матэрыялы i даследваннi. Выпуск 4. 2016 / / | 2219-9675 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2016 | 404 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
53.00 *

Polityko-pravova mental’nist’ ukrains’koho sotsiumu v umovakh ievropeis’koi intehratsii

Product no.: 20_06_019

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції / M. P. Trebin / М. П. Требін | 978-966-937-851-4 | Pravo / Право | 2019 | 744 S. | Kharkiv / Харків
75.41 *

Varvara Hretskaia iak z'iava belaruskai narodnai kul’tury

Product no.: 15_10_004

Варвара Грэцкая як з'ява беларускай народнай культуры / Lapіtsіn G.І. / Лапіцін Г.І. | 978-985-7065-29-5 | Bark / Барк | 2015 | 248 S. | Gomel’ / Гомель

46.00 *

Entsyklapedyia hіstoryі Uzbroenykh Sіl Respublіkі Belarus’. U 2-kh tamakh. Tom І

Product no.: 21_04_047

Энцыклапедыя гісторыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. У 2-х тамах. Том І  / Osіpau V.Ts., Lian’kevіch R.Ch. Stashkevіch V.L. / Осіпаў В.Ц., Лянькевіч Р.Ч. Сташкевіч В.Л. | 978-985-552-841-9         | Pravo i ekonomika / Право и экономика | 2021 | 196 S. | Mіnsk / Мінск
38.00 *
*
Prices include VAT,
1 - 30 of 64 results