Husák. Mladé roky Gustáva Husáka 1913 - 1939

Product no.: 16_20_007
25.00
Price includes VAT,


Husák. Mladé roky Gustáva Husáka 1913 - 1939 / Černák Tomáš / Černák Tomáš | 978-80-8114-525-4 | PT Marenčín / PT Marenčín | 2015 | 256 S. | Bratislava / Bratislava

Additional product information

Publisher PT Marenčín / PT Marenčín / PT Marenčín
Author Černák Tomáš / Černák Tomáš / Černák Tomáš
City Bratislava / Bratislava / Bratislava
Pages 256 S.
ISBN 978-80-8114-525-4
Detail Príbeh odohrávajúci sa v rokoch mladosti prvého i posledného Slováka na Pražskom hrade, ktorý sa do povedomia verejnosti zapísal už v druhej polovici 30. rokov 20. storočia ako vysokoškolský líder bojujúci za zlepšenie sociálneho postavenia študentov. Gustáv Husák totiž nebol vždy iba vysokým komunistickým funkcionárom či prezidentom republiky. Jeho cesta do sfér vysokej politiky začala ešte v období medzivojnovej ČSR. Narodil sa v jednoduchej chudobnej rodine, ľudovú školu absolvoval v rodnej Dúbravke a gymnaziálne štúdiá v Bratislave. Práve v týchto rokoch sa profilovali jeho názory, pohľad na svet i politická orientácia. Na Právnickú fakultu UK už nastúpil ako vyhranená osobnosť, ktorá sa zaradila medzi najvýznamnejších predstaviteľov mladej ľavicovej inteligencie. /// ///

Browse these categories as well: Politics, Modern History