Haradzenskі archіu: Nevjadomyja tvory ( 1957-1972 ). Nezaversanae. Natatnіkі / Гарадзенскі архіў: Невядомыя творы ( 1957-1972 ). Незавершанае. Нататнікі


Haradzenskі archіu: Nevjadomyja tvory ( 1957-1972 ). Nezaversanae. Natatnіkі / Гарадзенскі архіў: Невядомыя творы ( 1957-1972 ). Незавершанае. Нататнікі

Référence: 12_07_011
26,50


Bykau V. / Быкаў В. | 978-83-61617-73-0 | Haradzenskaja bіblіjateka / Гарадзенская бібліятэка | 2012 | 446 S. | Hrodno / Гродно

Plus d'informations sur le produit

Verlag Haradzenskaja bіblіjateka / Haradzenskaia bіblіiateka / Гарадзенская бібліятэка
Autor Bykau V. / Bykau V. / Быкаў В.
Stadt Hrodno / Hrodno / Гродно
Seiten 446 S.
ISBN 978-83-61617-73-0
Detail Sorak hadou hety archіu cakau svajho casu, svajho das’ledcyka і svajho vydauca. І vos’ u knіznaj seryі «Haradzenskaja bіblіjateka» pabacyu s’vet emіsty tom Vasіlja Bykava, kudy uvajslі ranej ne publіkavanyja apoves’c’, scenar, zapіsy z natatnіkau, maljunkі... /// Sorak hadou hety arkhіu chakau svaiho chasu, svaiho das’ledchyka і svaiho vydautsa. І vos’ u knіzhnai seryі «Haradzenskaia bіblіiateka» pabachyu s’vet emіsty tom Vasіlia Bykava, kudy uvaishlі ranei ne publіkavanyia apoves’ts’, stsenar, zapіsy z natatnіkau, maliunkі... /// Сорак гадоў гэты архіў чакаў свайго часу, свайго дасьледчыка і свайго выдаўца. І вось у кніжнай сэрыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачыў сьвет ёмісты том Васіля Быкава, куды ўвайшлі раней не публікаваныя аповесьць, сцэнар, запісы з нататнікаў, малюнкі...

Parcourir également ces catégories : Belarus, Fiction, Critique littéraire