Drucken

Sprachwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 176 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 11_03_011
Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 13. С – Т | 978-985-081185-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 351 S. | Minsk / Минск
18,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_075
Hryhor'eva L. M. / Грыгор'ева Л. М. | 978-985-06-1909-9 | Vysejsaja skola / Вышэйшая школа | 2010 | 368 S. | Minsk / Минск
22,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_061
/ | 978-985-08-1128-8 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 496 S. | Minsk / Минск
22,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_052
Astrejka V. D., uklad. / Астрэйка В. Д., уклад. | 978-985-08-1082-3 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2009 | 529 S. | Minsk / Минск
24,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_139
Sun’ Keven’ / Сунь Кэвэнь | 978-985-500-315-2 | RIVS / РИВШ | 2009 | 112 S. | Minsk / Минск
12,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_029
Drazdova Z. U. / Драздова З. У. | 978-985-08-1217-9 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 286 S. | Minsk / Минск
20,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_014

Kuncevic, L., red. / Кунцевич, Л., ред. | 2219-9675 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 316 S. | Minsk / Минск

27,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_173
Lukasanec A. A. / Лукашанец А. А. | 978-985-08-1190-5 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 695 S. | Minsk / Минск
26,00 *
Artikel-Nr.: 20_07_029
Тапанімічная прастора Беларусі ў кагнітыўным аспекце (на матэрыяле назваў топааб'ектаў натуральнай намінацыі)  / Kopac, Aleh Іharavіc / Копач, Алег Ігаравіч | 978-985-566-851-1 | Belaruskі dzjarzauny unіversіtet kul’tury і mastactvau   / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў   | 2020 | 223 S. | Mіnsk / Мінск
32,61 *
Artikel-Nr.: 11_29_047
S’cjapan Nekrasevіc, Mіkola Bajkou / Сьцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў | 83-60456-24-0 | ARCHE / ARCHE | 2010 | 706 S. | Mensk / Менск
36,00 *
Artikel-Nr.: 11_10_006
A. K. Uscіnovіc / А. К. Усціновіч | 978-985-6941-10-1 | Lіtaratura і Mastactva / Літаратура і Мастацтва | 2011 | 240 S. | Minsk / Минск
26,00 *
Artikel-Nr.: 11_24_024
Laskou Іvan / Ласкоў Іван | Неизвестная история | Nasa buducynja / Наша будучыня | 2011 | 288 S. | Vіl’nja / Вільня
24,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_008
Vnukovіc Ju. І. / Внуковіч Ю. І. | 978-985-08-1222-3 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 170 S. | Minsk / Минск
18,00 *
Artikel-Nr.: 11_29_050
І. Ja. Lepesau, M.A.Jakalcevіc / І. Я. Лепешаў, М.А.Якалцэвіч | 978-985-515-446-5 | HrDU / ГрГУ | 2011 | 695 S. | Hrodna / Гродна
28,00 *
Artikel-Nr.: 11_31_004
uklad. T. V. Valodzіna / уклад. Т. В. Валодзіна | 978-985-08-1346-6 | Nac. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly, Belaruskaja navuka / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука | 2011 | 482 S. | Mіnsk / Мінск
29,00 *
Artikel-Nr.: 11_31_009
sklad. І. U. Budz’ko / склад. І. У. Будзько | 978-985-08-1271-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 507 S. | Mіnsk / Мінск
26,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_180
Ljascynskaja, V. A. / Ляшчынская, В. А. | 978-985-500-378-7 | RІVS / РІВШ | 2010 | | Minsk / Минск
12,00 *
Artikel-Nr.: 11_03_186
/ | | Arche / Arche | 2010 | 787, 832, 754, 734 S. | Minsk / Минск
96,00 *
Artikel-Nr.: 12_04_024
pod obscej redakciej L. A. Murinoj, V. F. Ruseckogo / под общей редакцией Л. А. Муриной, В. Ф. Русецкого | 978-985-465-529-1 | Nacional’nyj institut obrazovanija / Национальный институт образования | 2009 | 388 S. | Minsk / Минск
43,00 *
Artikel-Nr.: 11_31_002
І. L. Kalecyc / І. Л. Калечыц | 978-985-08-1327-5 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 271 S. | Mіnsk / Мінск
22,00 *
Artikel-Nr.: 12_05_030
M.Kaspjarovіc / М.Каспяровіч | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27,00 *
Artikel-Nr.: 12_05_029
M. Saternіk / М. Шатэрнік | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27,00 *
Artikel-Nr.: 11_10_007
Ljudmіla Ducyc, Іryna Klіmkovіc / Людміла Дучыц, Ірына Клімковіч | 978-985-6941-85-9 | Lіtaratura і Mastactva / Літаратура і Мастацтва | 2011 | 384 S. | Minsk / Минск
29,00 *
Artikel-Nr.: 12_02_016
Taras A. / Тарас А | 978-985-18-0579-8 | Charvest / Харвест | 2011 | 280 S. | Minsk / Мінск
22,00 *
Artikel-Nr.: 11_19_011
sklad. V.S.Pazdnjakou /  склад. В.С.Пазднякоў | 978-985-6733-51-5 | BelNDІDAS / БелНДІДАС | 2010 | 367 S. | Minsk / Минск
28,00 *
Artikel-Nr.: 11_33_131
Mezenko A.M. / Мезенко А.М. | 978-985-6753-97-1 | Elajda / Элайда | 2012 | 260 S. | Mіnsk / Мінск
21,00 *
Artikel-Nr.: 12_07_006
Paznjakou M. P. / Пазнякоў М. П. | 978-985-6994-83-1 | Litaratura і Mastactva / Лiтаратура і Мастацтва | 2012 | | Minsk / Минск
28,00 *
Artikel-Nr.: 12_07_020
uklad. N. P. Eusіevіc / уклад. Н. П. Еўсіевіч | 978-985-08-1365-7 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2012 | 916 S. | Minsk / Минск
33,00 *
Artikel-Nr.: 20_07_030
Выбраныя працы: мова, граматыка адносін  / Kanjuskevіc, Maryja Іosіfauna / Канюшкевіч, Марыя Іосіфаўна | 978-985-19-3680-5 | Aversev   / Аверсэв   | 2019 | 319 S. | Mіnsk / Мінск
38,72 *
Artikel-Nr.: 12_09_056

 Избранные работы по языкознанию: русистика, белорусистика, славистика / Bulachov M.G. / Булахов М.Г. | 978-985-442-648-8 | Pravo i ekonomika / Право и экономика | 2009 | 583 S. | Mіnsk / Мінск

37,00 *
*
Preise inkl. MwSt.
1 - 30 von 176 Ergebnissen