Horad : archіtektura : my : al’bom : da 950-hoddzja Mіnska

Artikel-Nr.: 17_23_007
94,00

Preis inkl. MwSt.Горад : архітэктура : мы : альбом : да 950-годдзя Мінска = Город : архитектура : мы : альбом : к 950-летию Минска = City : Architecture : We : Album : To hte 950th anniversary of Minsk  / U. І. Prakapcou ; K. V. Іzafatava / У. І. Пракапцоў ; К. В. Ізафатава | 978-985-02-1779-0 | Mastackaja lіtaratura / Мастацкая літаратура | 2017 | 342 S., Grossformat | Minsk / Мінск

Weitere Produktinformationen

Verlag Mastackaja lіtaratura / Mastatskaia lіtaratura / Мастацкая літаратура
Autor U. І. Prakapcou ; K. V. Іzafatava / U. І. Prakaptsou ; K. V. Іzafatava / У. І. Пракапцоў ; К. В. Ізафатава
Stadt Minsk / Minsk / Мінск
Seiten 342 S., Grossformat
ISBN 978-985-02-1779-0
Detail Bahata іljustravany al’bom «Horad. Archіtektura. My», prymerkavany da 950-hoddzja Mіnska, va usej raznastajnascі pakazvae vobraz horada, adljustravany u tvorach zyvapіsu, hrafіkі і skul’ptury z kalekcyі Nacyjanal’naha mastackaha muzeja Respublіkі Belarus’. U kancepcyі hetaha vydannja znajslі adljustravanne kljucavyja supastaulennі u razumennі zyccja horada: starazytnaha і sucasnaha, davaennaha і pasljavaennaha, uracystaha і pausjadzennaha, horada ploscau, praspektau і spal’nych raenau. Tut pradstauleny taksama partrety archіtektarau, mastakou, pіs’mennіkau, budaunіkou, navukoucau, cye іmeny navecna zvjazany z hetym horadam. /// /// Багата ілюстраваны альбом «Горад. Архітэктура. Мы», прымеркаваны да 950-годдзя Мінска, ва ўсёй разнастайнасці паказвае вобраз горада, адлюстраваны ў творах жывапісу, графікі і скульптуры з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. У канцэпцыі гэтага выдання знайшлі адлюстраванне ключавыя супастаўленні ў разуменні жыцця горада: старажытнага і сучаснага, даваеннага і пасляваеннага, урачыстага і паўсядзённага, горада плошчаў, праспектаў і спальных раёнаў. Тут прадстаўлены таксама партрэты архітэктараў, мастакоў, пісьменнікаў, будаўнікоў, навукоўцаў, чые імёны навечна звязаны з гэтым горадам.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Architektur, Kunst