Kulturna diplomatija i identitet Srbije

Product no.: 15_02_019
25.00
Price includes VAT,


/ Ljiljana Rogač Mijatović / | 978-86-82101-52-9 | Clio / | 2014 | 176 s. | Beograd /

Additional product information

Publisher Clio / Clio /
Author Ljiljana Rogač Mijatović / Ljiljana Rogač Mijatović /
City Beograd / Beograd /
Pages 176 s.
ISBN 978-86-82101-52-9
Detail Polazeći odpitanja: Kako ojačati pozicije kulture i mogućnosti koje ona ima u međunarodnim odnosima Srbije? Ljiljana Rogač-Mijatović analizira aktuelne principe i instrumente javnih kulturnih politika s jedne, i različite nivoe i vezivne matrice identiteta Srbije, s druge strane. Počev od kosovskog mita, panslavizma i jugoslovenstva, sve do balkanskih i evropskih identitetskih okvira, ona proučava predstave o Srbiji formirane i oblikovane u stranoj i domaćoj javnosti, sa posebnim osvrtom na etničke stereotipe koji određuju aktuelni imidž Srbije u svetu. Autorka zaključuje da pitanja o opštem stanju kulture, o kulturnim obrascima i modelima komunikacije, o kulturnom kanonu, kao i o ključnim identifikatorima nacionalnog kulturnog identiteta moraju biti deo državne politike. koja bi bila izražena kroz modele saradnje, medijacije i partnerstva.Put jačanja pozicija kulture i mogućnosti koje ona u međunarodnim odnosima, Ljiljana Rogač Mijatović vidi u afirmaciji institucija elitne i nacionalne kulture,ali i savremenog stvaralaštva. /// ///

Browse this category: Modern history