Imprimer

Militaire


Affichage par page
Trier par
Référence: 13_43_062
/ Vaclovas Slivinskas / | 978-609-8037-30-2 | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras / | 2013 | 144 p. | Vilnius /
20,00
Référence: 14_17_013
/ Vytautas Tininis / | 978-609-8037-36-4 | LGGRTC / | 2014 | 312 p. | Vilnius /
27,00
Référence: 14_32_059
/ Vladas Terleckas / | 978-609-408-592-5 | Petro ofsetas / | 2014 | 147 p. | Vilnius /
30,00
Référence: 16_04_001
/ Editor-in-chief Edita Jankauskienė / | 978-609-8037-49-4 | Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania / | 2015 | 192 p. | Vilnius /
28,00
Référence: 16_04_010
/ Anusauskas, Arvydas / | 978-609-8037-54-8 | Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania / | 2015 | 591 S. | Vilnius /
44,00
Référence: 16_04_011
/ Sajauskas, J. / | 978-609-8074-37-6 | The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania] / | 2015 | 360 S. | Vilnius /
28,00
Référence: 16_25_004
Antanas Juknevičius. Atsiminimai / Sudarė Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė / Sudarė Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė | ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-80-1 | Lietuvos nacionalinis muziejus / Lietuvos nacionalinis muziejus | 2016 | 408 S. | Vilnius / Vilnius
34,00
Référence: 16_26_035
Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944-1949 m. / Tininis, V / Tininis, V | 978-609-8037-60-9 | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2016 | 392 S. | Vilnius / Vilnius
30,00
Référence: 16_27_016
Lietuvos sovietizavimas, 1944-1947 m.: VKP(b) CK dokumentai : dokumentų rinkinys / Mindaugas Pocius / Mindaugas Pocius | 978-609-8183-06-1 | Lietuvos istorijos instituto leidykla / Lietuvos istorijos instituto leidykla | 2015 | 654 S. | Vilnius / Vilnius
33,00
Référence: 16_31_002
Lietuva prieš LTSR, d. 1 / Remigijus Misiūnas / Remigijus Misiūnas | 978-9955-754-47-3 (1 dalis); 978-9955-754-46-6 | Bonus Animus / Bonus Animus | 2016 | 448 S. | Vilnius / Vilnius
29,00
Référence: 16_36_010
Nesipriešinti genocidui negalėjom / Bronius Kemeklis-Kerštas / Bronius Kemeklis-Kerštas | 978-609-8037-47-0 | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2015 | 156 S. | Vilnius / Vilnius
24,00
Référence: 16_27_013
Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais: lenkų pogrindis 1939-1945 m. / Arūnas Bubnys / Arūnas Bubnys | 978-9955-847-96-0 | Lietuvos istorijos instituto leidykla / Lietuvos istorijos instituto leidykla | 2015 | 538 S. | Vilnius / Vilnius
46,00
Référence: 16_04_014
/ Donskis, L.; Venclova, T. / | 978-9955-34-589-3 | Versus Aureus / | 2015 | 144 S. | Vilnius /
14,00