Imprimer

Lituanie

Livres, le périodique

 


Affichage par page
Trier par
1 - 36 sur 491 résultats

XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai:T.1,1657-1662 m.Vilniaus miesto tarybos knyga

Référence: 12_21_001

33.00

12_21_002

Référence: 12_21_002

37.00

Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją

Référence: 12_21_003

42.00

Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai

Référence: 12_21_005

28.00

Erotika tautosakoje

Référence: 12_21_006

40.00

Pranas Skardžius. Gyvenimas ir darbai

Référence: 12_21_008

29.00

Trys vienatvės: novelių romanas

Référence: 12_21_009

24.00

Vilnijos lenkakalbių pavardės

Référence: 12_21_010

31.00

Filosofija išeivijoje 1945 – 2000 (Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai III)

Référence: 12_21_011

28.00

Vaizdinis posūkis: vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgsniai

Référence: 12_21_012

32.00

Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje

Référence: 12_21_014

26.00

Po raudonąją žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.: Lietuvos dailė 1940–1941 m.

Référence: 12_21_015

26.00

Intensyvumai ir tėkmės: Gilles`io Deleuze`o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste

Référence: 12_21_016

27.00

Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveika

Référence: 12_21_017

32.00

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Référence: 12_21_018

28.00

Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1785 - 1915

Référence: 12_21_019

41.00

Pasąmonė ir religija

Référence: 12_21_020

24.00

Sapiegų rūmai Antakalnyje

Référence: 12_21_021

42.00

Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė–pergalės. Sapiegos–valstybininkai, meno ir mecenatai

Référence: 12_21_022

98.00

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika, t. 1 (2009–2010) [LT]

Référence: 12_21_023

74.00

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai

Référence: 12_21_024

72.00

Sugrąžinta praeitis

Référence: 12_21_025

72.00

Seniausieji Lietuvos žaislai

Référence: 12_21_026

49.00

Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas

Référence: 12_21_027

67.00

Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeolog. radiniai

Référence: 12_21_028

56.00

Triumfo diena

Référence: 12_21_029

62.00

Mečislovas Jučas. Bibliografija 1955–2011 m.

Référence: 12_21_030

16.00

Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose

Référence: 12_21_031

59.00

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinkiniai

Référence: 12_21_032

54.00

Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje

Référence: 12_21_033

19.00

Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Référence: 12_21_034

24.00

Wawel in Vilnius. From the Jagiellonians to the End of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Référence: 12_21_035

25.00

Dienoraštis 1921 m. sausio 13-oji - lapkričio 7-oji

Référence: 12_21_036

36.00

Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos / Umowa Suwalska: fakty i interpretacje

Référence: 12_21_037

37.00

Ankstyvieji metaliniai dirbiniai Lietuvoje

Référence: 12_21_038

35.00

Pugačiauskas, Virgilijus. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia)

Référence: 12_21_040

44.00
1 - 36 sur 491 résultats