Imprimer

Lituanie

Livres, le périodique

 


Affichage par page
Trier par
1 - 36 sur 542 résultats

XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai:T.1,1657-1662 m.Vilniaus miesto tarybos knyga

Référence: 12_21_001

32,38

12_21_002

Référence: 12_21_002

36,31

Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją

Référence: 12_21_003

41,21

Chtoniškoji lietuvių mitologija

Référence: 12_21_004

45,14

Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai

Référence: 12_21_005

27,48

Erotika tautosakoje

Référence: 12_21_006

39,25

Pranas Skardžius. Gyvenimas ir darbai

Référence: 12_21_008

28,46

Trys vienatvės: novelių romanas

Référence: 12_21_009

23,55

Vilnijos lenkakalbių pavardės

Référence: 12_21_010

30,42

Filosofija išeivijoje 1945 – 2000 (Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai III)

Référence: 12_21_011

27,48

Vaizdinis posūkis: vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgsniai

Référence: 12_21_012

31,40

LIETUVOS SAKRALINĖ DAILĖ

Référence: 12_21_013

33,36

Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje

Référence: 12_21_014

25,51

Po raudonąją žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.: Lietuvos dailė 1940–1941 m.

Référence: 12_21_015

25,51

Intensyvumai ir tėkmės: Gilles`io Deleuze`o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste

Référence: 12_21_016

26,50

Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveika

Référence: 12_21_017

31,40

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Référence: 12_21_018

27,48

Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1785 - 1915

Référence: 12_21_019

40,23

Pasąmonė ir religija

Référence: 12_21_020

23,55

Sapiegų rūmai Antakalnyje

Référence: 12_21_021

41,21

Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė–pergalės. Sapiegos–valstybininkai, meno ir mecenatai

Référence: 12_21_022

96,17

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika, t. 1 (2009–2010) [LT]

Référence: 12_21_023

72,62

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai

Référence: 12_21_024

70,65

Sugrąžinta praeitis

Référence: 12_21_025

70,65

Seniausieji Lietuvos žaislai

Référence: 12_21_026

48,08

Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas

Référence: 12_21_027

65,75

Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeolog. radiniai

Référence: 12_21_028

54,95

Triumfo diena

Référence: 12_21_029

60,84

Mečislovas Jučas. Bibliografija 1955–2011 m.

Référence: 12_21_030

15,70

Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose

Référence: 12_21_031

57,90

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinkiniai

Référence: 12_21_032

52,99

Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje

Référence: 12_21_033

18,64

Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Référence: 12_21_034

23,55

Wawel in Vilnius. From the Jagiellonians to the End of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Référence: 12_21_035

24,53

Dienoraštis 1921 m. sausio 13-oji - lapkričio 7-oji

Référence: 12_21_036

35,33

Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos / Umowa Suwalska: fakty i interpretacje

Référence: 12_21_037

36,31
1 - 36 sur 542 résultats