Juraj Slávik - V službách Československa Politická biografia 1890 - 1935

Référence: 16_08_016
28.00


Juraj Slávik - V službách Československa Politická biografia 1890 - 1935 / Dulovič Erik / Dulovič Erik | 978-80-7140-475-0 | Tranoscius / Tranoscius | 2015 | 232 S. | Bratislava / Bratislava

Plus d'informations sur le produit

Verlag Tranoscius / Tranoscius / Tranoscius
Autor Dulovič Erik / Dulovič Erik / Dulovič Erik
Stadt Bratislava / Bratislava / Bratislava
Seiten 232 S.
ISBN 978-80-7140-475-0
Detail Biografia je venovaná osobnosti politika, vysokého štátneho úradníka a diplomata medzivojnového Československa Juraja Slávika (1890 – 1969), syna evanjelického farára z Dobrej Nivy Jána Slávika. V úvodnej kapitole autor kladie dôraz na faktory, ktoré ovplyvnili jeho hodnotovú orientáciu a pomohli mu vybudovať si politický a kultúrny kapitál, potrebný pre vstup do československej politiky: rodinné prostredie, univerzitné štúdium práva, spolkový život budapeštianskych Slovákov a príslušnosť ku generačnej skupine prúdistov. /// ///

Parcourir également ces catégories : Politique, Histoire moderne